Rädslan synas i Kobra

Skrämmande. Rädsla hanteras med olika medel av performanceduon Horonkäristys. Bild: Viena Rainio

Performancegruppen Horonkäristys lyfter fram en känsla som är bekant för de flesta: Rädsla.

Konstprojekt: Haus of Horonkäristys, Rädslan som styr oss. Plats: Galleri Kobra, Karis. Tid: Till 27.10. Finissage: 27.10 kl. 18 (Skräckvandring).

Rädslan som styr oss omfattar en utställning i Galleri Kobra, som gjorts om till Haus of Horonkäristys. Men utställningen är inte huvudsaken i projektet som på olika sätt synar rädslan.

När och var känner vi rädsla och hur påverkar den oss? Vilken form av rädsla styr oss mest, är det en rädsla för mörka kusliga platser, en rädsla för att bli övergiven eller kanske en rädsla för att tappa ansiktet och göra bort sig?

Det finns många frågeställningar som anknyter till temat och flera av dessa diskuterades livligt när utställningen öppnades. Närvarande var utöver performancegruppen Horonkäristys också några personer från kuratorskollektivet Nynnyt som blivit känt för sina samhällskritiska evenemang.

Horonkäristys är bildkonstnärerna Tiia-Mari Kolibris och Maire Karuvuoris fiktiva rapduo som baserar sig på deras alter egon. De gör videofilmer, poesi, låtar och uppträdanden.

Tidigare har de bland annat sytt ihop ett konstprojekt kring känslan ilska. Idén med projekten kring känslor är att hantera dem ur ett personligt perspektiv och öppna samma möjlighet för deltagare och besökare.

Nu inspireras de av fenomen som tvångsmässig träning, massdöden bland bin och förstörelsen av övergivna byggnader. Gruppens agenda utgår också från ett slags rädda världen-patos.

Frågeformulär och kartor

Under utställningens gång kan besökarna fylla i frågeformulär om sina egna rädslor, typ vad de är rädda för och på vilka platser. Det är främst skolelever som gripit chansen tack vare galleriets samarbete med några engagerade lärare i de finska skolorna.

På utställningen har de också haft chansen att lokalisera ställen som väcker rädsla. I rummet längst ner har väggarna täckts med tre interaktiva kartor. En karta är bottenplanet på ett hus, en annan en karta över Karis och en tredje en världskarta. Besökarna kan markera de ställen där de känner rädsla, för att sedan helt enkelt sudda ut dem.

På det övre etaget visas en verkligt otäck video som åtminstone i mig väcker mera skräck och obehag än rädsla. Rummet mot gatan har tapetserats med bilder av varierande slag som tillsammans bildar ett slags mindmap och visar hur olika saker är länkade till varandra. De kräver ett närmare studium för att ge besökarna behållning.

Skräckvandring för alla

Också en rundvandring som samtidigt är artisternas performance ingår i helheten. Vandringen styr mot skumma hörn i Karis och bygger på samlade historier om rädsla från publiken. Vad var det som hände, var hände det och hur gick det?

Skräckvandringen, som går på finska, är öppen för alla och är samtidigt utställningens finissage den 27 oktober klockan 18–22.

Marit Lundström