Räddningsverksamheten ska fortsätta som hittills

I diskussionerna kring valet glöms ofta det tredje temat bort, det vill säga räddningstjänsten.

Det är viktigt att verksamheten kan fortsätta med samma professionalism som hittills, som ett smidigt samarbete mellan de ordinarie och de frivilliga brandkårerna.

Förändringarna berör närmast den administrativa delen, eftersom alla kommuner i västra Nyland redan nu har organiserat sig nästan helt och hållet enligt den kommande modellen. Viktigast är ju hur den operativa delen av räddningsverksamheten fungerar. Kommungränserna utgör inte nu någon begränsning – resursfördelningen enligt det verkliga behovet är den röda tråden och bra så!

Alla hjul behöver inte nödvändigtvis uppfinnas på nytt. Erfarenhet och kunskap finns inom räddningsverket – till allas nytta!

John Bergman SFP Grankulla Ledamot i Västra Nylands räddningsverks direktion