Räcker det med läsämnena?

Hurdant gymnasium vill vi ha i framtiden? Också ämnen som musik och teckning ger viktiga färdigheter.

Det var ett intressant utspel Kyrkslättsbon Anders Adlercreutz, riksdagsledamot för SFP och ordförande för Hem och Skola i Finland, kom med lagom till skolstarten. Han lyfte där fram faktum att gymnas...