Pussel inom bildningen när chefer avgår

Maj-Len Engelholm lämnar Raseborg. Bild: Arkiv

Avsked bland de ledande tjänstemännen inom bildningen leder till utvidgade ansvarsområden och tidigare rekryteringar.

Bildningsnämnden har beviljat två tjänstemän inom bildningen avsked. Maj-Len Engelholm har beviljats avsked från sin tjänst som undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg per den 15 juni.

Engelholm är för tillfället tjänstledig för ett jobb som undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen. Hennes arbetsuppgifter sköts tillförordnat av Tina Nordman. Men också Nordman har anhållit om avsked. Hon har innehaft tjänsten som chef för småbarnspedagogiken i Raseborg men blev i april vald till undervisningschef i Grankulla.

Bildningsnämnden har beviljat henne avsked från och med den 3 juli.

Hautaviita täcker upp

Av Engelholms avsked följer att Jukka Hautaviita förordnas att under nästa läsår, utöver sin egen tjänst som undervisningschef för den finskspråkiga utbildningen, ansvara för den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg. För detta får han ett uppgiftsrelaterat tillägg om 1 100 euro i månaden.

Bildningsnämnden anser vidare att det inte är ändamålsenligt att rekrytera en ny undervisningschef eftersom bildningens förvaltning omorganiseras från och med augusti 2018.

Då sammanslås svenskspråkig- och finskspråkig utbildning till en gemensam avdelning som leds av en undervisningschef. I den nya organisationen finns också en utbildningsplanerare som stöd för utbildningsavdelningen.

I stället för att rekrytera en ny undervisningschef tidigarelägger man rekryteringen av en utbildningsplanerare så att denna nya tjänst kunde besättas redan från och med i höst.

Tjänsten som undervisningschef i enlighet med den nya förvaltningsmodellen ledigförklaras i januari 2018.

Förändringen inom bildningsväsendets förvaltning är en del av det effektiveringsarbete som ingår i processen Raseborg 2020 och som stadsfullmäktige beslutade om i juni 2016.

Mer läsning