Pumpviken duger inte för bad

Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Pumpvikens vattenkvalitet håller inte den kvalitet vattnet vid en badstrand bör ha. Därför blir det i det här skedet ingen badstrand i centrum av Karis.

Raseborgs stads tekniska central har mätt vattenkvaliteten i Pumpviken i Karis under våren och sommaren för att om möjligt anlägga en badplats.

– Men tyvärr är vattnet av så dålig kvalitet att vi inte får öppna en badplats där, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Nämnden konstaterade på sitt möte i tisdags att det inte finns några förutsättningar för att anlägga en badplats i Pumpviken.

Det finns en reservation på 20 000 euro i stadens investeringsplan för projektet. Nämnden beslöt nu stryka dessa pengar från planen.

– Dock fortsätter vattenprovtagningen. Prover ska tas på en sträckning mellan Pumpviken och Lojosjön för att se om det går att hitta källan till att Pumpvikens vatten är så dåligt, säger Orre.

Mer läsning