Psykvård under Hucs sparar

På torsdag ska nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde ta ställning till en flytt av psykiatrin till Hucs psykiatriska resultatenhet från och med årsskiftet.

Koncernledningen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt startade i våras en utredning om att fusionera VNS:s psykiatriska resultatenhet med Hucs psykiatriska resultatenhet från och med den 1 januari nästa år.

I utredningen ville man dels titta närmare på hur detta skulle påverka samarbetet med Raseborgs sjukhus somatiska enheter, dels ville man se på hur man med detta arrangemang kunde göra de kostnadsinbesparingar som utlovats för Raseborg, Hangö och Ingå utan att samarbetet med kommunerna blir lidande.

En av faktorerna bakom utredningen var just ägarkommunernas höga kostnader för psykiatrin. För VNS:s användarkommuner skulle den så kallade divisionsmodellen med nuvarande volym betyda att vården skulle bli cirka 1,4 miljoner euro billigare år 2017 jämfört med bokslutet 2015.

Divisionsmodellen skulle ge ägarkommunerna möjlighet till avsevärda ekonomiska besparingar genast från början av år 2017 men leda till anpassningsbehov inom resten av sjukvårdsområdet som HNS-koncernen bör ta ansvar för.

VNS:s stab producerar förvaltningstjänster för psykiatrin för cirka 160 000 euro per år.

Små förändringar för personalen

I utredningen konstateras bland annat att en eventuell samgång ger möjlighet att – också när det gäller svenskspråkig service – göra utbudet av psykiatriska öppenvårdstjänster ännu mångsidigare, till exempel i form av specifika terapier och konsultationer på distans.

Vidare konstateras att sårbarheten minskar väsentligt när hela Hucs psykiatriska personalpool står till förfogande. Den svenskspråkiga servicen inom det övriga Hucs-området skulle också bli bättre när VNS Psykiatrins svenskspråkiga kunnande kan spridas genom tjänster på distans.

Om VNS Psykiatrin blir en del av HUCS Psykiatrin flyttar personalen över som gamla arbetstagare. Enligt utredningen skulle övergången inte nämnvärt påverka själva arbetet eftersom kundkretsen och arbetsplatsen huvudsakligen är densamma som tidigare. Också närförmännen är samma som tidigare.

Möjligheten till distansarbete skulle öka till exempel i form av nätterapier.

Arbetsgruppens slutsats är att man ska gå vidare med divisionsmodellen eftersom den skulle innebära fördelar för patientvården, psykiatripersonalen och kommunekonomin.

Billigare

1,4 miljoner beräknas de västnyländska kommunerna spara på en flytt av psykiatrin till Hucs.

Mer läsning