Psykologisk profilering manipulerar massorna

Det handlar om en teknik där man har kategoriserat människor i olika personlighetstyper utifrån deras internetanvändning.

För ungefär 20 år sedan började nyhetsutbudet på internet att skräddarsys enligt individens intressen. Det verkade som en fin chans att erbjuda människor precis den information de ville ha, utan att frustrera dem med ett överflöd av ointressanta saker.

Vi är numera vana att se reklam på nätet som sammanfaller med våra intressen. Många vet att det är en algoritm som till exempel serverar oss flygerbjudanden om vi under de senaste dagarna har googlat intensivt efter semesterresor. Men få av oss förstår vad som ligger bakom när vi, till exempel i de sociala medierna, ser politiska nyheter och reklam. Det handlar om mera än bara algoritmer som vet vad vi tycker om.

Våra politiska preferenser är lätta att kartlägga utifrån vad vi läser på nätet, vilka länkar vi delar i de sociala medierna och så vidare. Att vi sedan blir bombarderade med just sådana politiska nyheter som passar med våra existerande idéer är redan skadligt för demokratin, eftersom vi bara hör våra egna röster, men inte andras.

Som om detta inte vore tillräckligt har man även börjat använda sig av psykologisk profilering i politiska kampanjer på nätet. Det handlar om en teknik, som baserar sig på vetenskaplig forskning, där man har kategoriserat människor i olika personlighetstyper utifrån deras internetanvändning. Med hjälp av denna profilering kan politiska kampanjer rikta olika budskap om samma sak till väljarna, beroende på deras psykologiska profil. Har man profilerats till exempel som självsäker eller som lite neurotisk ser kampanjbudskapet angående kandidatens utrikespolitiska målsättningar olika ut. Olika människotyper oroar ju sig över olika saker.

Psykologisk profilering har använts åtminstone i de två senaste amerikanska presidentvalen och i brexit-folkomröstningen i fjol. Metodens konkreta effekter är svåra att mäta, men experter misstänker att inverkan har varit avgörande. Konsekvenserna kan vara enorma när man modifierar politiska budskap enligt människors personlighetsdrag för att manipulera deras åsikter. Till saken hör att ägarna bakom det dominerande bolaget i branschen, Cambridge Analytica, har nära samband till de konservativa kretsarna i USA. Donald Trumps närmaste rådgivare, ultrakonservativa Steve Bannon har till och med suttit i företagets styrelse.

Politisk marknadsföring som baserar sig på psykologisk profilering för oss snabbt och effektivt ännu längre bort från den dialog mellan olika samhällsgrupperingar som är så central för samhällets välmående. Förmågan att lyssna på andra är speciellt viktig i demokratier där alla beslut kräver förhandling och samarbete. Politiska kampanjer har dessutom en nyckelroll i demokratier eftersom det är via dem som förhållandet mellan väljarna och politikerna formas. Nu håller algoritmerna på att ta över denna livsviktiga mekanism.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi