Psykisk ohälsa är en folksjukdom

Bild: Mostphotos

Riksdagen ska behandla ett initiativ som ska göra det lättare att få vård för psykiska problem. En förändring behövs för kostnaderna för psykisk ohälsa är höga.

Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till sjukdagpenning. Det framkommer ur Folkpensionsanstaltens statistik. Men fortfarande upplever många det som stigmatiserande att säga att man lider av de...