Prysmian stoppade vattentillförseln, nu betalar Pickalaborna dyrt för sitt vatten

Invånarna i höghusen i Pickala dignar under jättelika utgifter efter att Prysmian slutade leverera el, vatten och värme till husbolaget. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Prysmians beslut att sluta leverera el, vatten och värme till bostadshusen i Pickala har lett till jättelika utgifter för invånarna. Den senaste chocken var en skyhög avgift för anslutning till kommunens vattennät. Tekniska nämnden lät bli att behandla husbolagets överklagan, eftersom den kom in för sent.

– Avgiften är tre gånger högre än vi ursprungligen fick uppgifter om. Det är helt för dyrt för oss, vi har inte råd, säger Volker Sauerland, ordförande för husbolaget Siuntion Pikkalanrinne.

Invånarna i höghusen i Pickala har redan varit tvungna att betala dyrt för att Prysmian slutade leverera el, värme och vatten till husbolagen. Att ansluta sig till elnätet kostade över 100 000 euro, och att ersätta fjärrvärmen från fabriken med bergvärme kostade över en halv miljon. Nu vill Sjundeå dessutom ha drygt 338 000 euro för anslutningen till den nya vatten- och avloppsledning som kommunen bygger till området.

– Det känns orättvist. Vi kunde inte på något sätt påverka Prysmians beslut att sluta leverera vatten. Dessutom är det kommunen som har beslutat att också ta över avloppsnätet, trots att Prysmian meddelade att de kunde fortsätta sköta det. När kommunen nu tar över både vatten- och avloppsnätet så blir det dyrare för oss, säger Sauerland.

"Känns som ett svepskäl"

Det är byggnadstillsynschef Kenneth Flythström som har fattat beslut om anslutningsavgiften. Avgiften baserar sig på vattentjänstverkets prislista. Enligt den hör höghuset i Pickala till gruppen "övriga fastigheter", där anslutningsavgiften beräknas enligt byggnadens areal multiplicerat med tre.

I sin rättelseyrkan hänvisar husbolagets styrelse till att det i prislistan nämns att avgiften kan justeras om den blir oskäligt hög eller låg. Därför ber styrelsen kommunen ompröva beslutet om avgiften.

Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt möte i tisdags. Beslutet var att överklagan inte prövas, eftersom den har kommit in fyra dagar efter att besvärstiden tog slut.

– Det känns som något av ett svepskäl. Två veckors besvärstid är på tok för kort när det gäller ett husbolag. Vi måste sammankalla styrelsen och formulera en rättelseyrkan, det tar tid. Det känns som att kommunen nu bara använder sig av sin auktoritet, säger Sauerland.

Vad händer om ni inte får en sänkt avgift?

– Vi blir tvungna att skjuta upp vår fasadrenovering och installering av nya vattenmätare. Det betyder att vi har fuktig isolering i fasaden, teglen lossnar och hela fastigheten förfaller. Värdet på byggnaden sjunker, snart får man komma hit med en bulldozer och meja ner hela byggnaden. Det är ett förfärligt läge.

Enligt rättelseyrkan är de flesta som bor i huset pensionärer som redan nu kämpar med de höga kostnaderna.

– Det skulle vara barmhärtigt att behandla vår rättelseyrkan, säger Sauerland.

Tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP) konstaterar att det är svårt för kommunen att gå invånarna till mötes.

– Det är klart att det blir en otrolig summa men kommunen har sina taxor att följa. När kommunen investerar är det meningen att avgifterna på sikt ska hämta tillbaka pengar till kommunen. Jag har svårt att se hur vi i det här skedet ska kunna ge någon sänkning, säger han.