Prysmian slipper bedöma miljökonsekvenser för muddring i Båtviken

Djupare. Farleden in till Prysmians fabrik ska bli djupare och bredare. De fartyg som ska använda farleden är även i framtiden i samma storleklass som nu. Bild: Prysmian

Företaget Prysmian vill muddra farleden in till sin hamn i Båtviken. Projektet kräver inte att företaget ska bedöma miljökonsekvenser, anser NTM-centralen.

Prysmian vill bredda och fördjupa farleden som leder till företagets hamn i Båtvik genom att muddra på ett mellan 18 och 26 hektar stort område. Eftersom projektet är i planeringsskedet är den exakta...