Protest mot daghemsstängning

Protest. Julius, Viljami och Lukas protesterar mot beslutet att stänga Finnsbacka daghem. Bild: Mira Strandberg

Personal vid Finnsbacka daghem och föräldrar till barn i daghemmet protesterade vid måndagens fullmäktigemöte mot beslutet att stänga daghemmet.

Ett tiotal personer hade mött upp för att i sista stund förmå fullmäktigeledamöterna att fatta beslut om att bygga ett nytt daghem i stället för det gamla i Finnsbacka, som måste rivas på grund av fuktproblem.

– Den gamla daghemstomten är en idealisk inlärningsmiljö för ett daghem eftersom den är omgiven av skog. Det är en lugn plats för barnen, sade Elina Daus som överräckte föräldrarnas skrivelse till fullmäktige.

Fullmäktige behandlar ärendet på sitt måndagsmöte som ett resultat av det invånarinitiativ som gjorts i frågan. 801 personer har skrivit under initiativet.

– Det är ovanligt många som skrivit på initiativet. Ni är ute i ett viktigt ärende, sade fullmäktigeordförande Ulf Kjerin (SFP).

Mer läsning