Proppfullt och känslofyllt vid minnesmärket i Dragsvik

En stämningsfull och fin stämning råder runtom de röda fångars minnesmärke i Dragsvik. Omkring 3500 personer har kommit för att delta i minnesevenemanget "Vägen till Ekenäs" och för att hedra minnet av dem som för hundra år sedan miste livet där.

En total tystnad sprider sig bland folkmassan då evenemanget inleds med musik av Riihimäki Arbetarförenings Musikkår.

Folk från hela landet har kommit för att minnas och hedra offren vid fånglägret i Dragsvik. Många av besökarna är personligt berörda.

– Min egen farbror dog här år 1918, berättar Seppo Pursiainen.

Han har kommit ända från Borgå i sällskap av Anita Spring, Torsten Spring och Olli Ojala för att ta del av evenemanget.

– Det är så fint att det satsas på sådant här och så viktigt att offren koms ihåg på ett hederligt vis, säger Anita Spring.

Hon konstaterar att vi i dag har så mycket att tacka dem som kämpade för vårt land under inbördeskriget, för.

– Utan dem och de saker som då lyftes fram skulle vi säkert inte ha ett välfärdssamhälle som det vi har i dag.

Viktigt att kunskap sprids

Efter musiken tar ärkebiskop Kari Mäkinen till ord. Mäkinens minnestal innehåller känslor och tankar av sådant slag att både en och annan fäller en tår.

– Allt värde en människa bör ha, togs ifrån fångarna här. De hamnade utanför historien och mänskligheten. Genom minnesmärket och minnesevenemang, gör vi dem till en del av historien igen.

Mäkinen poängterade även vikten av att våga tala om krigstiden, även om den fortfarande smärtar.

– Bördan från det förflutna blir inte lättare av att glömma och tysta ner, utan av att minnas och berätta.

Efter blomsterhyllningar, ytterligare musik och en gemensam fältlunch, fortsätter evenemanget med ett seminarium på garnisonsområdet.

Under seminariet talar författare Sirpa Kähkönen, historiker och författare Sture Lindholm, kaptenlöjtnant och författare Timo Laurila samt rättsontolog Helena Ranta.

Sture Lindholm lyfter hatten för evenemangets arrangörer och menar att det är otroligt viktigt att evenemang som detta ordnas.

– Eftersom det så länge var förbjudet att tala om tiden kring inbördeskriget, råder än i dag en stor okunskap. Som historiker vill jag reda ut vad som egentligen hände och sprida den kunskapen, säger Lindholm.

Presidentparet på plats

Som arrangörer för evenemanget står Skötselföreningen för röda fångars minnesmärke i Ekenäs, med ordförande Maarit Feldt-Ranta i spetsen.

– Det ligger flera års arbete bakom detta evenemang men det känns helt värt det, säger Feldt-Ranta.

Bland de omkring 3500 deltagarna, fanns även president Tarja Halonen med maken Pentti Arajärvi.

Halonen ger medhåll för att det är viktigt att vi än i dag vågar minnas och vågar prata.

Hon var själv på plats även för tio år sedan då ett liknande minnesevenemang ordnades och anser att stämningen i dag blivit öppnare och bättre.

– Jag är glad att se att atmosfären här i dag är så mycket ljusare och bättre, säger hon.