Projekt ska bryta ungdomsarbetslösheten i väst

Hjälper. Heidi Östling planerar och genomför handledningen av unga arbetslösa. Bild: Mira Strandberg

Ett nytt projekt ska aktivera arbetslösa ungdomar i hela Västnyland. Första gruppen har startat, i juni inleds arbetet i Raseborg.

Projektet Lukas heter en ny satsning på att minimera arbetslösheten bland ungdomar. Målgrupperna är två: svenskspråkiga unga och unga med utländsk bakgrund. Den första gruppen för asylsökande unga startade i Kyrkslätt förra veckan.

– Det handlar om handledning i grupp. Vi har olika teman för våra träffar, bland annat pratar vi om motivation, simulerar intervjuer och skriver ansökningar och cv:n, berättar Heidi Östling som håller i trådarna för projektet.

Dessutom kommer projektet att värva föreläsare från yrkeslivet. Vilka det blir utgår ifrån deltagarnas intresseområden.

Raseborg nästa

En bidragande orsak till att projektet startade i Kyrkslätt är arbets- och näringsbyrån på orten stängdes år 2013.

– Då tänkte vi att det behövs lokalt stöd för arbetssökande här. De som är arbetslösa i Kyrkslätt måste åka till Alberga för att besöka en arbetsbyrå, säger Östling.

I juni ska projektet också ha handledningar i Raseborg, men exakt var är oklart.

– Vi söker en lämplig plats just nu, men sannolikt blir det i Karis.

Svårt att hitta de unga

Grupperna för unga med utländsk bakgrund går på engelska, medan språket i de övriga grupperna är svenska.

– Men finskspråkiga får också delta om de vill.

Målgruppen har visat sig vara rätt svårnåelig, trots samarbete med flyktingförläggningar, uppsökande ungdomsverksamhet och skolor.

– Det finns fortfarande ett stigma kring att vara arbetssökande. Jag tycker det är viktigt att prata om det och hjälpa de unga att få kamratstöd och hitta andra i samma situation.

Egen aktivitet behövs

Slutmålet för projektet är att de unga ska hitta jobb och få styrka att ta sig vidare i livet.

Vad är det viktigaste för de här unga att lära sig?

– Att våga föra fram sig själva, stärka deras självkänsla och självförtroende och hitta motivationen. Det är också viktigt att se att det finns hopp och att de kan komma ut i arbetslivet.

Östling har själv hunnit pröva på att vara arbetssökande och vet vad det kräver.

– Jag vet att man behöver någon som lite puffar en framåt och att man själv måste vara aktiv.

Andelen unga arbetslösa i Kyrkslätts har fördubblats sedan i fjol. Nu finns det 200 personer under 25 år som är utan arbete eller studieplats.

Handledning för unga arbetslösa i åldern 18–29 år.

Pågår åren 2017 och 2018.

Finansieras av Pomoväst, Svenska kulturfonden och sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt.

Intresserade ska kontakta Luckan i Kyrkslätt: 09-2963830 eller heidi.ostling@luckan.fi

Mer läsning