Projekt Raseborgs å kan få fortsätta

Bild: VN-arkiv/johanna Lemström

Ursprungligen skulle projekt Raseborgs å vara treårigt fram till utgången av 2020. Projektet kan få fortsätta till utgången av 2022.

Det ser lovande ut för projekt Raseborgs å vad beträffar en förlängning med två år. Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg hade föreslagit att stadsstyrelsen skulle säkerställa stadens självfinansieringsdel genom att budgetera 30 000 euro 2021 respektive 2022. Stadsstyrelsen beslöt i går att gå in för detta.

Projekt Raseborgs å har kommit bra i gång men det finns mycket kvar att göra. Flera planer är ofullbordade, bland annat ett projekt i samarbete med Raseborgs dikningsbolag. Därför vill man fortsätta projektet som ju syftar till att förbättra vattenkvaliteten i havsområdet utanför Raseborg.

Projekt Raseborgs å är ett av regeringens spetsprojekt som under förra statsministerns ledning beviljades 300 000 euro. För att få statligt stöd krävdes – och krävs – självfinansiering.

Projektet leds av projektledaren Minttu Peuraniemi. Bland annat har man inom ramen för projektet spritt strukturkalk och gips på en del åkrar längs ån i Snappertuna. Avsikten är att binda näringsämnen till marken. Om det skrev VN den 15 oktober.

Mer läsning