Projekt på två språk belönas

Svensklärarna Kirsi Rämö och Sanna Sandvik från Redu i Rovaniemi har planerat Hurrikaani tillsammans med Oona Johansson och Carola Gröndahl från Axxell. Bild: Carola Gröndahl

Svenska kulturfonden efterlyste projekt som kunde omfattas av fondens strategiska program Hallå! – ett program för en levande flerspråkighet i Finland. Av 285 ansökningar från hela landet godkändes fyra i Raseborg.

285 förslag inkom och 79 godkändes – däribland fyra projekt i Raseborg – då Svenska kulturfonden fördelade pengar till projekt som främjar en levande flerspråkighet. Hallå-programmet har bland annat som mål att undersöka och utveckla språk som redskap för att ändra attityder och förmedla kunskap om det svenska.

De 79 godkända Hallå-projekten får dela på sex miljoner euro under åren 2018-2021. En del projekt startar redan den här hösten, medan andra är i planeringsskedet.

Utöver föreningen Tako i Fiskars som får 60 000 för ett samarbete mellan Fiskarin koulu och Pojo kyrkoby skola som VN skrev om förra veckan (12.10) får Raseborgs bildningssektor 100 000 euro, yrkesinstitutet Axxell 50 000 euro och BK-46 handboll 10 000 euro.

Kompanjonlärare ska anställas

Bakom bildningssektorns projekt Språkfönstret öppet, Kieli-ikkunat auki finns en vilja att främja tvåspråkighet i Raseborg, berättar Elisabet Ehrstedt, undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen i staden.

– Tanken är att projektet ska starta hösten 2019, vi gör upp detaljerade planer våren 2019. Vi vill på ett naturligt sätt försöka få in mer finska i de svenska skolorna och tvärtom.

Meningen är att inom ramen för Språkfönstret öppet anställa så kallade kompanjonlärare som ska jobba med årskurserna 3 och 4.

– Det är litet oklart om vi kan erbjuda det till alla skolor, men det hoppas vi för det är viktigt att notera att det är svårt att under en normal skolvecka få tillräckligt med finska i de svenska skolorna.

Det är inte mycket finska elever i de svenska skolorna "får i sig" om de bara hör finska på finsklektionerna:

– Jag har räknat ut att det motsvarar en månad, natt och dag, utspritt på sex år, säger Elisabet Ehrstedt.

Också på andra stadiet

Yrkesinstitutet Axxells projekt Hurrikaani, Suomen ja ruotsin kielen pyörteissä, är ett samarbete med utbildningscentret Redu i Rovaniemi. Projektet beviljades 50 000 euro. Carola Gröndahl, lärare vid Axxell, berättar att programmet följer dem som i år är första årets studerande. Det är frivilligt att delta.

– Det har varit litet svårt att få elever att delta, det finns en viss rädsla för det andra inhemska språket. Men nu har vi bara två lediga platser längre. Åtta studerande från linjerna för sjöfart, turism, bygg och kock har hakat på.

Projektet går ut på att de studerande som deltar under två veckolånga lägerskolor får umgås och prata med sina vänelever från skolan i Rovaniemi. I april 2019 kommer de studerande norrifrån hit för en vecka i Åbolands skärgård och i september åker Axxells studerande till Rovaniemi.

Vill tvätta bort stämpel

Handbollsklubben BK-46 handboll i Karis är den fjärde mottagaren av Hallå-pengar i Raseborg. BK-46 får 10 000 euro för projektet Språkbad och idrott i Raseborg.

Oscar Kihlstedt som fram tills helt nyligen verkade som föreningens juniorchef och var den som ansökte om fondmedel berättar att man vill jobba för att handbollen ska bli tvåspråkigare än den är:

– Handboll är ganska känt för att vara en väldigt finlandssvensk gren, vi vill tvätta bort den stämpeln och få med flera finskspråkiga ungdomar.

Föreningen har satsat på bollskola på lördagar för 4–6-åringar i Billnäs skola, och på söndagar är det 7–9-åriga miniflickor och minipojkar som tränar ihop i Kiilan koulu. Gemensam nämnare är att man ska ha både svenska och finska tränare och därigenom få ett naturligt förhållande till det andra inhemska språket.

Mer läsning