Projekt om Finland 100 år fick bidrag

Fiskars hembygdsförening har planerat dramatiserade temaguidningar och bakningsverkstäder nästa år. Bild: Ksf-arkiv/Nina Ahtola

En utställning om släkten Linder, en jubileumskonsert och musikteater om kvinnor under inbördeskriget hör till några projekt staden stöder.

Stadsstyrelsen beslöt på sitt senaste möte om bidrag till lokala aktörer som har projekt för Finlands 100-årsjubileum nästa år. Tjugoåtta mottagare fick dela på 23 250 euro. Dessutom fick Karis konstföreningen lov att hålla en utställning hyresfritt i galleri Fokus.

Summorna var i storleksordningen 300–2 500 euro. Det största bidraget fick föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs, 2 500 euro till en musikteaterproduktion som tar avstamp i Anna Lindholms bok Projekt Ines - fem kvinnor i inbördeskriget 1918.

Här är några av de som fick de största bidragen: Ekenäs konsertgarantiförening, 1 500 euro för en jubileumskonsert i Ekenäs med Wegelius kammarstråkar, Saine ensemble/SE kannatus ry, 1 500 euro till det tvärkonstnärliga och tvärvetenskapliga projektet Suolaulu, Västnyländska ungdomsringen, 1 500 euro för en ungdomsodyssé om livet i Raseborg 2117, Stiftelsen för bevarandet av Svartå slotts kulturarv, 1 000 euro för utställningen Släkten Linder – samhällsbyggare och kulturbärare i Finland, arbetsgruppen Syksyn jälkeen saapuu kevät, 1 000 euro för en film med samma namn, arbetsgruppen Pohjan päivä, 1 000 euro för att Finland 100 år också syns på Pojodagen, Gardberg center rf, 1 000 euro för tio föredragskvällar runtom i Raseborg, Fiskars hembygdsförening, 1 000 euro till att ordna dramatiserade temaguidningar och bakningsverkstäder.

Mer läsning