Proffskonst utan ekonomiskt stöd

Favorit i repris. Katja Juhola har ordnat ett konstnärssymposium i sitt hus i Svartå redan år 2014. Tanja Is ville genast hoppa på då hon blev tillfrågad. Bild: Mira Strandberg

Tjugofem yrkeskonstnärer samlas i sommar i Svartå för att göra social konst i samspel med nio instanser på orten. Kostnaderna får arrangörerna ändå stå för nästan helt själva.

Det är inget litet projekt konstnären Katja Juhola har dragit i gång. Det internationella symposiet för socialt engagerad konst (Iseas Finland) som går av stapeln i månadsskiftet augusti-september samlar tjugofem konstnärer – tretton från Finland och tolv från andra länder – för en vecka i Svartå. Förutom att konstnärerna ska sova, äta och transporteras till flera olika ställen ska de också arbeta, föreläsa och dokumentera projektet.

– Vi har konstnärer från flera olika konstgrenar – bildkonstnärer, musiker, performansartister och personer inom teatern. Konstnärerna formar arbetspar som under veckan ska jobba tillsammans. Arbetsprocessen, som har börjat redan nu, är en del av det konstverk som skapas, säger hon.

Arrangemangen står hon och konstnären Tanja Is för.

– Det är ett jättestort jobb att ordna det men det är fantastiskt att det blir av, säger Is.

Skapar konst i skolorna

Arbetet kommer att synas helt konkret på flera olika ställen i Raseborg. En viktig dimension av symposiet är nämligen att göra konst i växelverkan med olika samfund på orten. Nio samfund är engagerade – bland annat Mannerheims barnskyddsförbunds familjekafé i Pojo, vårdhemmet Kaskimaa, Rosinne, Hagahem, Kårkulla, Uncan i Karis och de båda skolorna i Svartå. Alla projekt är olika.

– Skolorna var båda genast med på noterna och ger projektet fem förmiddagar. De ville ha väggmålningar i skolorna. Eftersom det är två skolor kommer fyra av konstnärerna att jobba med det projektet. Först ideas konstverket fram av eleverna genom performans och teater med skådespelaren Satu Halonen och performansartisten Mahmoud Saleh Mohammadi från Iran och sedan förverkligas det av konstnärerna Peta von Karis och Costin Brăteanu från Rumänien.

Dessutom kommer klienter från handikappservicecentret Eteva att skapa en konststig i samarbete med konstnärerna Julia Poock från Tyskland och Päivi Pätsi.

– De ska ta fasta på sina egna goda konstrelaterade minnen och göra en stig här i Svartå, säger Juhola.

Högklassig katalog

Förutom konstupplevelser ska veckan också bjuda på föreläsningar i samarbete med Pro Artibus.

– Vi hoppas att Joan Marie Kelly, som har gjort samfundskonst med prostituerade i Calcutta, kunde föreläsa någon av kvällarna. Hon är en pionjär inom samfundskonsten och en av de konstnärer vi visste att vi absolut ville ha med här, säger Tanja Is.

Hela veckan kommer dessutom ett dokumentationsteam att både fotografera och filma konstnärerna in action. Alla konstnärer ska också föra dagbok över hur det känns att skapa, bo och leva så tätt inpå varandra under symposiet.

– Dokumentationen är väldigt viktig för mig. Förutom att vi kommer att ha utställningar på tre ställen kommer vi att samla allt i en katalog som ska tryckas och distribueras på olika håll i trakten. Det måste finnas något konkret minne av allt detta, säger Juhola.

Katalogen får ännu större tyngd i och med att konstforskaren Mari Krappala har lovat analysera materialet och skriva en artikel för publikationen. Dessutom ska Juhola göra ett akademiskt slutarbete på projektet för sina studier i tillämpad konst vid Turun taideakatemia.

Inga pengar

Trots att professionaliteten kommer att vara starkt koncentrerad under projektet har det ändå inte fått ett enda stipendium från någon instans. Raseborgs stad stöder projektet genom att gratis ställa galleri Perspektivet i Ekenäs bibliotek till förfogande för utställningen, men i övrigt har konstnärerna själva fått bli ytterst kreativa för att få ihop pengar.

– Symposier av det här slaget brukar fungera så att konstnärerna själva står för sina resor till platsen, resten står arrangörerna för. Vi har auktionerat ut våra egna konstverk på Facebook. Visst känns det trist att vara tvungen att ta pengarna ur egen ficka, säger Juhola.

Efterlyser frivilliga

Hon oroar sig främst för två delområden: maten och transporterna.

– Jag kommer att vara tvungen att köra en hel del hit och dit med konstnärerna, och över tjugo personer ska ändå äta här varje dag, säger hon.

Både Juhola och Is hoppas att projektet fortfarande kunde väcka intresse bland lokala sponsorer eller frivilliga.

– Alla som vill ställa upp och laga mat, köra bil eller göra något annat är hjärtligt välkomna, säger Is.

Sponsorer som kan tänka sig att bidra ekonomiskt får sin logo i den katalog som projektet utmynnar i.

Mera information och kontaktuppgifter på Iseasfinland.com.

Samfundskonst

Olika inriktningar har sina egna benämningar för fenomenet.

Termen samfundskonst kopplas oftast mest ihop med bildkonst.

Termen social konst uppfattas som bredare och inkluderar konstnärer från olika konstgrenar.

Konstnären jobbar inte ensam, utan i arbetspar, och i samverkan med ett yttre samfund.

Konstverket är en kombination av den konstnärliga processen och den slutliga produkten, som kommer att bli synlig i samfundens lokaler.