Proffs gav konsten en social dimension

Rollspel. Leo Rautiainen och Kristian Grönroos förevigar varandra i workshopen i Svartå skola.Bild: Lina Enlund

Konst är inte bara estetik utan kan också ha välgörande effekt på gemenskapers och individers välbefinnande. I Raseborg har nio samfund fått dra nytta av professionella konstutövares kreativitet.