Problemet sköts fram

Principiellt är beslutet att flytta valet stort och unikt, men vad de praktiska och politiska konsekvenserna blir är svårare att sia om. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Efter en tid av ovisshet kom justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) på lördagen med beskedet att kommunalvalet flyttas till den 13 juni. Principiellt är beslutet stort och unikt, men vad de prakt...