Problem med Vård i Hemmet på tapeten

Personalen på Vård i Hemmet i Ekenäs har uttryckt missnöje i ett brev till social- och hälsovårdsnämnden. Nu hoppas man på förändringar i verksamheten.

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg har tagit emot brev angående missnöje med Vård i Hemmet i Ekenäs. Brevet är riktat till social- och hälsovårdsnämndens medlemmar och lästes upp på ett av deras möten i slutet av april.

Brevet har undertecknats av personalen vid Vård i Hemmet i Ekenäs och innehåller problemställningar. Organiseringen av verksamheten ifrågasätts.

Tf. social- och hälsovårdsdirektören och avdelningschefen för äldreservice har gått igenom de uppräknade frågeställningarna i brevet tillsammans med enhetschefen för Vård i Hemmet.

Ärendet uppfattas som en arbetsledningsfråga och diskussioner bör föras mellan personalen och ansvariga för verksamheten inom Vård i Hemmet.

I brevet tas problem som berör omstruktureringar angående arbetsrutiner och arbetsbörda upp.

Arbetsgivaren är medveten om att det finns utmaningar och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten.

Vård i Hemmet-personalen i Ekenäs uppmanar medlemmar i nämnden att följa med deras arbete under en dag.

Mer läsning