Pro Artibus utlyser tävling för väggmålning i Helsingfors – vinnaren får femsiffrigt planeringsarvode

Ett nyrenoverat flervåningshus i Helsingfors ska prydas med ett konstverk. Konstverket ska väljas i en tävling där vinnaren får 20 000 euro.

Fasaden på ett bostadshus vid Runebergsgatan 50 i Helsingfors renoverades under sommaren 2019. Före renoveringen väggen fanns en reklammural på väggen. Den ska nu ersättas av ett konstverk. Väggen är 22 meter hög och 15,75 meter bred.

Beställaren önskar lyfta fram och nyttja den unika platsen till att förgylla stadsdelen Tölö med samtidskonst. Beställaren vill också att man beaktar omgivningen i formgivningen av väggmålningen. På den avgränsade tomten står en lönn vars trädkrona varierar med årstiderna och således påverkar fasaden samt väggmålningens synlighet. Därtill önskas att man beaktar stadsdelens karaktär.

Ägaren gör slutliga valet

Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Pro Artibus arrangerar nu tävling för att hitta det bästa konstverket för platsen. Tävlingen pågår fram till slutet av maj, och är öppen för alla professionella konstnärer i Norden. Konstnärerna kan delta ensamma, i par eller i grupp och bör ha tidigare erfarenhet av muralverk.

Den som deltar i tävlingen ska både planera och ansvara för förverkligandet verket. I sin ansökan bör konstnären uttrycka sin beredskap att förverkliga det verk hen planerat även genom att hänvisa till tidigare utförda verk.

En tävlingsjury utser tre vinnande förslag som rangordnas. Den som för första pris av juryn får 6 000 euro, den som får andra pris får 4 000 euro och den som får tredje pris får 2 000 euro. Av de tre juryförslagen väljer fastighetens ägare vilket konstverk som förverkligas. Den konstnär som väljs att förverkliga väggmålningen får ett arvode på 20 000 euro.

Dessutom finns en budget på 30 000 euro för att förverkliga verket. Konstnären ska göra upp en budget för förverkligandet av verket, och budgeten godkänns av arrangören.

Vinnarna utses av en jury som består av arkitekt Sari Viertiö, fastighetschef Hans Wiljanen, ombudsman Åsa Juslin, bildkonstnär Pia Sirén och Finska konstnärsgillets konstnärsrepresentanter Pekka Kainulainen och Ilkka Väätti.

Tävlingsbidragen behandlas anonymt så att juryn inte får veta vilka konstnärer som lämnat in bidrag. Juryn väljer tre vinnande förslag, och av dem

Verket ska genomföras i september 2020.

Mer läsning