Privatperson vill leta malm i Kyrkslätt – försöker få tillstånd tredje gången

En Esbobo ansöker om tillstånd att leta malm i Obbnäs. Det är tredje gången ansökan behandlas.

Benita Junni från Esbo fick lov till malmletning för två år sedan. Tillståndet beviljades av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes som administrerar gruvverksamhet, men beslutet överklagades. För...