Privata daghemmen blev fler

Fortfarande dagis. Mikael Lönnqvist, ordförande för garantiföreningen för Byllerbybarnen i Sjundeå, och daghemsföreståndare Rita Siro välkomnar Sjundeåbor att bekanta sig med verksamheten på daghemmet den 28 september då dörrarna står öppna. Bild: Jenny Paajes

De privata daghemmen är numera fyra till antalet i Sjundeå. Två av dem är helt svenskspråkiga och två fungerar på både finska och svenska. Det senaste tillskottet är Bullerbybarnen.

I tjugosex år hann Bullerbyn i norra Sjundeå fungera som kommunalt daghem innan det i höstas var dags att återgå till att fungera i privat regi. Det var också så det började, under några år då det öppnade år 1988 var det privat.

Bullerbyn kvarstår tack vare en grupp föräldrar som ville rädda daghemmet då de fick besked om att det skulle stänga och flytta till Sjundeå centrum. Den främsta orsaken var att Bullerbyn har naturen nära till hands.

– Vi som valt att bo på landet vill gärna att våra barn ska få vistas ute i naturen så mycket som möjligt. Den som varit mycket i skogen som liten kan alltid hitta tillbaka till den som vuxen. Frisk luft rensar hjärnan, resonerar en av initiativtagarna bakom privatiseringen, Mikael Lönnqvist.

Han framhåller också vikten av att ha ett daghem nära det egna hemmet. Att köra till Sjundeå station är lika med att köra åt fel håll för många av familjerna vars barn går i Bullerbybarnen.

– Vi arbetar och studerar mot Helsingforshållet. Det kändes inte lockande att ha barnen i en hage nära en liten kiosk under dagarna, som skulle ha varit det kommunala alternativet. Jag uppskattar närheten till naturen, säger Nina Malmberg vars två pojkar hör till Bullerbybarnen.

Fonder och barn

Daghemmet har tio barn, personalstyrkan uppgår till två. Nuvarande antal barn garanterar att ekonomin går runt. Enbart inkomsterna från dagisavgifterna räcker ändå inte till för att täcka alla utgifter. Där var fondpengar ur Brita Maria Rehnlunds stiftelse avgörande för att våga starta upp den privata daghemsverksamheten.

– Det är klart att det kändes lite osäkert till en början. Allt gick så snabbt, vi hann inte ens protestera mot stängningen av det kommunala Bullerbyn, men då vi märkte att vi har pengar, barn och personal var saken klar, säger Lönnqvist.

Rita Siro, föreståndare på Bullerbybarnen, berättar att hon inte tvekade länge förrän hon tackade ja till att börja jobba på dagiset.

– Jag har jobbat här tidigare som kommunalt anställd och då gillat stället. Här ryms bara en liten grupp vilket betyder att vi i personalen lär känna barnens familjer bra, det ger både oss och familjerna ett mer­värde.

Dagisavgifterna ville man hålla på kommunens nivå, för att familjer ska våga och ha råd att välja det privata alternativet.

– Det är billigt och bra. Vad jag menar är att ett förmånligt pris inte ska inverka på kvaliteten. Här satsar man på det svenska språket och att vara ute i Mulleskogen, säger Lönnqvist.

Attityd om pris

Camilla Hellström som driver det tvåspråkiga daghemmet Svahlohill sedan 2014 har märkt att det finns attityder om att privat dagvård är mycket dyrare än kommunal.

– Jag stöter på uppfattningen då jag träffar föräldrar och gör reklam för Svahlohill. Men tack vare servicesedlar och stöd från FPA blir priset på dagvård i privat regi ungefär detsamma som på kommunalt håll, säger hon.

Svahlohill har för tillfället tre lediga platser. På tvåspråkiga Åkernäs daghem finns fyra tomma vårdplatser att. Även där har föreståndaren Mona Bollström stött på liknande attityder som Hellström.

– Folk tror att det är dyrt eller också tycker de att det är jobbigt att ansöka om stöd från FPA.

På bägge daghemmen är barnen antingen tvåspråkiga eller enbart finsktalande. De enspråkigt svenska vill ha svensk vård uppger både Hellström och Bollström.

Kanske är det av den orsaken som det fjärde privata daghemmet i Sjundeå, Junibacken, inte haft svårt att fylla sina femton platser.

– Vi har haft påringningar ändå sedan våren då planerna på ett stort dagis i centrum blev klara. Tyvärr har vi varit tvungna att säga att vi har fullt. Jag tror inte att priset är avgörande för föräldrar som väljer vårt daghem, utan snarare faciliteterna och god vård på svenska, säger föreståndaren Marianne Lehto.

Fakta

Privata daghem

Junibacken vid Gårdskulla gård har 15 platser varav alla är upptagna.

Bullerbyn i Andby har 10 platser varav alla är upptagna.

Svahlohill i Rödjan har 12 platser varav 9 är upptagna.

Åkernäs vid Svidja har 12 platser varav 8 är upptagna.