Pris till uppskattad Svartå-ambassadör

Premierad. Kerstin Ilander är den sextonde mottagaren av Svartå byaråds pris. Överräckningen ägde rum på Svartå bibliotek i onsdags. Bild: Agneta Sjöblom

Priset som årets Svartåbo går i år till Kerstin Ilander för hennes insatser för Svartå och Svartå slott, där hon länge jobbade som guide.

Priset som årets bybo har delats ut av Svartå byaråd allt sedan 2002 och går vartannat år till en person, vartannat år till ett företag eller förening. Liksom i fjol gjorde byrådet sitt val utifrån nomineringar inlämnade av allmänheten.

– Vi fick in många fina förslag, så tack till Svartåborna för det, säger byarådets ordförande Liisa Lohenoja.

Valet av Kerstin Ilander underlättades av träffarna som en sökning på nätet gav.

– Från hela Finland hittade man bara lovord över hennes insatser som guide, säger Lohenoja.

"Prima schack" i Svartå

I prismotiveringarna nämns Kerstin Ilanders långvariga ambassadörskap för Svartå och Svartå slott. Att hålla fanan högt för Svartå är något som Ilander gärna gör.

– Svartå är en trygg plats att bo på. Miljön är fin och naturen finns nära inpå. Och precis som man brukar säga om Karis tycker jag att det bor "prima schack" i Svartå. Det är lätt att komma in i gemenskapen. Svartå har ibland beskrivits som lite av ett Amerika, eller en smältdegel dit folk från olika håll flyttat, säger hon.

Ilander är pensionerad från jobbet som guide på Svartå slott sedan tre år tillbaka men hoppar fortfarande in vid behov. Under sina 27 år vid slottet jobbade hon också med att bygga upp de årligen återkommande utställningarna.

Tillsammans med Maria Linder är hon för tillfället sysselsatt med att gå igenom alla föremål som finns på slottet. I planerna finns en ny utställning om Hjalmar Linder med anledning av att det i vår förlöpt 100 år sedan hans berömda insändare i Hufvudstadsbladet där han fördömde behandlingen av de röda fångarna. Ställningstagandet ledde till reaktioner av det slaget att Linder såg sig tvungen att lämna Svartå och Finland.

– Under vintern kommer vi att försöka luska fram nytt material om honom, säger Ilander.

Skolskrift under arbete

Långdansen kring byggandet av ett nytt skolcenter i Svartå gav gnistan till ett annat projekt. För tillfället håller Kerstin Ilander på att skriva en bok om Ingvallsby folkskola, som förutom Svartås första skola också var Karis sockens första skola, grundad av Fridolf Linder 1872.

– Fastän det var fattigt på den tiden fick man till stånd en skola. Nu däremot, finns det inte pengar till det, säger hon.

Summan på 8 till 9 miljoner euro som byggandet av ett skolcenter för cirka 120 elever beräknats kosta känns förvisso stor.

– Det byggs många skolor i Finland. Måste det bli så dyrt? Kunde man inte standardisera vissa saker för att få ner kostnaderna, säger Ilander som också gjort ett långt värv inom kommunalpolitiken.

Byarådet jobbar vidare

I Svartå byaförenings medlemsregister ingår för tillfället omkring 100 hushåll.

Till återkommande åtaganden hör förutom korandet av årets Svartåbo också utgivandet av en servicekatalog som uppdateras vartannat år. En ny katalog är att vänta i vår.

Under fjolåret ordnades två byamöten som var välbesökta och kommer att få fortsättning. Byarådet var också involverat i förverkligandet av lekparken invid badstranden som invigdes i somras.

– Vi tar gärna emot idéer från byborna på saker vi kunde ta itu med, säger byarådets sekreterare Satu Wikström.

Som ett möjligt projekt nämner hon anskaffandet av en lite snofsigare busskur till hållplatsen invid kyrkan.