Premarin vill växa i Lappvik

Lösning. Fredrik Kevin vill möta efterfrågan på stora båtplatser i regionen. Det kräver en utvidgning av Lappvik skärgårdshamn. Bild: Christoffer Holm

Ett hundratal nya båtplatser, ett nytt kafé, minigolf, stugor, frisbeegolf och serviceformer som tvättstuga och bastu. Företaget Premarin har stora planer i Lappvik.

På två decennier har företaget Premarin blivit ett betydande centrum som både gästhamn och för förvaring och service av båtar runt småbåtshamnen i Predium mellan Skogby och Lappvik. Expansionen har varit möjlig då efterfrågan på så gott som alla serviceformer för båtar på Hangöudd har ökat genom åren, och fortfarande är behovet större än utbudet.

– Efterfrågan särskilt på båtplatser för större båtar ökar hela tiden, och med det kommer även ett behov av service, säger Fredrik Kevin, vd för Premarin.

Premarin driver sedan nästan 30 år tillbaka en båthamn i Predium, strax öster om gränsen mellan Hangö och Raseborg. Den har hela 550 båtplatser, men utrymmet räcker ändå inte till.

– Även om vi har 550 platser får vi in max två större båtar tillfälligt, och det finns inte rum att utvidga längre, säger Kevin.

Lösningen han sneglat på redan länge ligger några kilometer bort intill småbåtshamnen i Lappvik.

Expansion till Strömudden

Vid småbåtshamnen där arrenderar nämligen Premarin sedan runt fem år tillbaka Lappvik skärgårdshamn. Där finns ett femtiotal platser, men också rejäla, och efterfrågade, utvidgningsmöjligheter.

– Vad jag vet är hamnen byggd någon gång på 90-talet, men hade länge en beläggning på bara tio procent. Vi började förhandla och tog över. Beläggningen har ökat och nu är läget ganska bra, säger Kevin.

En utvidgning av hamnen planeras just nu i den detaljplan som Hangö stad gör upp för strandområdena i Lappvik.

– Vårt stora intresse är att utvidga mot Strömudden. Den är jättefin och skulle betjäna både ortsbor, skärgårdsbor och båtgäster, säger Kevin.

På udden finns i dag en stenkaj, några bodar och roddbåtar för bebyggelsen i skärgården. Premarin äger marken och vill utveckla området så att ortsborna kan ha sina båtar kvar, men också så att udden får nya bryggor för större båtar.

– Mittemellan udden och vår hamn ligger den kommunala småbåtshamnen, men målet är att vi skulle kunna byta mark med staden, säger Kevin.

Nytt servicecenter visionen

Kevin räknar med att nuvarande Lappvik skärgårdshamn då skulle kunna utvidgas med ett hundratal nya båtplatser, för stora båtar, med både el och vatten och sidoförtöjningsplatser.

– Man får ju se vad som går att förverkliga men vi är redo och kan ta projektet i små steg.

På sikt vill Kevin skapa ett nytt servicecenter, som en skild helhet, men också som ett komplement till hamnen i Predium.

– Om du har segelbåt är seglingen nischen, men med större motorbåtar är det hamnlivet som är grejen, säger Kevin.

Därför vill han erbjuda både service och nöje i hamnen. Stugor, bastu, kafé, tvättstuga, bevakning och exempelvis minigolf och frisbeegolf ingår i visionen.

– Helt klart blir det en betydande investering, men det är ett mångårigt projekt och något som byggs i episoder.

Perfekt läge

Kevin menar att Predium på många sätt skulle svara på ett behov. Det finns enbart ett fåtal större båtplatser även i de konkurrerande regionala hamnarna, och en skärgårdshamn lockar även på andra sätt.

– Alla vill inte vara i Hangö eller Ekenäs. I dag söker många mindre hamnar.

Lappvik har liksom Predium dessutom ett optimalt läge.

– Geografiskt är det ganska bra med en timmes bilresa från huvudstadsregionen, och dessutom har vi både tåg- och bussförbindelse till Lappvik. Det är något som många uppskattar.

Detaljplanen för Lappvik fortsätter behandlas av Hangö stad i höst. Två olika planutkast diskuterades av miljönämnden i maj och lades ut till allmänt påseende i juni. En utvidgning av Lappvik skärgårdshamn ingår i det ena utkastet.

Mer läsning