Preliminärt ja till att sälja Knipnäs

Stadsstyrelsen säger nu preliminärt ja till att sälja aktierna i fastighetsbolaget för den tidigare sjukhusfastigheten Knipnäs – trots att det innebär att man blir med en skuld på 1,2 miljoner euro. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Raseborgs stadsstyrelse har preliminärt accepterat anbudet på drygt 1,3 miljoner euro för aktierna i Fastighets Ab Knipnäs i Ekenäs.

Att stadsstyrelsen i Raseborg nu beslutat att preliminärt acceptera anbudet på aktierna i bolaget Fastighets Ab Knipnäs innebär egentligen just bara det – ett preliminärt ja.

SDP:s Mats Lagerstam som föredrog ärendet på grund av att ordförande Anders Walls (SFP) är jävig – han är medlem i Knipnäsbolagets styrelse – säger att avsikten med att man preliminärt accepterar anbudet är att "hålla anbudsgivaren lugn".

– Hans anbud går ut den 29 februari, säger Lagerstam.

Remitteras till flera punkter

Utöver preliminär acceptans av anbudet remitterade styrelsen ett antal punkter i beredningstexten. Stadsstyrelsen möts nästa gång den 27 januari och till dess ska dessa punkter beredas på nytt.

Det har att gör med att om staden säljer för 1,3 miljoner innebär det att man blir med en skuld på drygt 1,2 miljoner euro. En tanke har varit att låta Ekenäs Energi ta hälften av skulden genom att på en extra insatt bolagsstämma bevilja staden en dividend på 610 000 euro.

– Styrelsen kom nu fram till att Ekenäs Energi ska lämnas utanför och staden får ta smällen och försöka reda upp det under året. Om det i slutet av året ser ut att behövas kan man be Ekenäs Energi om medel då, säger Lagerstam.

Del två av det här arrangemanget var att yrkesinstitutet Axxell skulle ta ett lån på mellanskillnaden 605 000 euro. Dessa summor skulle tillsammans ha använts till amortering av lånet. Som motprestation för Axxells lån skulle staden betala 120 000 euro i stöd till Axxell under fem år.

"Öppnare mot kunder och invånare"

Men den här lösningsmodellen slopades alltså.

– Det upplevdes att det är öppnare och ärligare gentemot Ekenäs Energis kunder, och stadens invånare i största allmänhet, att staden tar den ekonomiska smällen själv, säger Lagerstam.

Lösningen är inte optimal men enligt styrelsen den bästa som går att få ut av det hela, tillägger han.

Fastighets Ab Knipnäs ägs till 85 procent av Raseborgs stad och till 15 procent av Axxell Utbildning Ab.

Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.

Mer läsning