Prästgårdens daghem i Karis är färdigt – Karusellen har plats för 96 barn

Splitternytt. Så här ser det nya daghemmet Karusellen i Karis ut. Bild: Raseborgs stad

Nu står daghemmet i Prästgården i Karis färdigt. Det splitternya daghemmet, som ska heta Karusellen, öppnar för verksamhet den 29 juli.

Byggprojektet framskred enligt planering och budget. Raseborgs stad hade gjort en investeringsbudget på 3,15 miljoner euro för åren 2018–2019 för projektet.

Daghemmet ligger på Prästgårdsgatan 7 och är 1 200 kvadratmeter stort. Daghemmet är byggt i en plan i träkonstruktion med ventilerande trossbotten.

Byggnaden ska omfatta totalt fem avdelningar. Från början var det tänkt att sex daghemsgrupper skulle få plats i byggnaden.

Bildningsnämnden beslöt under planeringsprocessen att ändra upplägget och gå ner i antalet avdelningar.

Stort och luftigt

96 barn ska få plats i daghemmet, dels grupper för barn i åldern 3–6, dels för barn i åldern 0–3.

Det nya daghemmet beskrivs som stort, luftigt och ändamålsenligt och har en stor gård som är fylld med olika lekredskap och en cykelbana.

I byggnaden finns även en samlingssal, utdelningskök, kontorslokaler och personalrum.

I daghemmet finns utrymmen för såväl lugna pysselstunder och vila, som utrymmen för lek, gymnastik och bollspel.

Entreprenörerna i projektet är Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy byggentreprenad, Sähkö-Sinssi Oy elentreprenad, Auratherm Ab rörentreprenad, Hangon pelti ja teräs Ab ventilationsentreprenad, Turun Automaatiokeskus automationsentreprenad.

Huvudplanerare och arkitekt är Arkkitehtitoimisto Küttner som även tidigare planerat Karis brandstation.

Entreprenadformen krävde en större insats av utrymmesförvaltningen som även valde att sköta byggherreuppgiften genom utrymmesförvaltningschef Anna Friberg och projektchef Kjell Holmqvist. Samarbetet med de olika entreprenörerna och staden har löpt smidigt, konfliktfritt och i god anda.

Mer läsning