Prästgården kan få stort daghem

Prästgårdsgatan i medvind som tomt för stadens nya daghem i Karis.

Bildningsnämnden godkände på sitt möte den 25 april att planeringen av ett nytt daghem i Karis inleds på en tomt vid Prästgårdsgatan.

Tidigare har en tomt vid Osmundsbölevägen körts fram som alternativ. Den placeringen välsignade nämnden hösten 2015.

– Nu bygger staden i stället på egen tomt, säger bildningsnämndens ordförande Filip Björklöf (SFP).

Flera enheter förs samman

Detaljplanen för Prästgårdsgatan godkändes i höstas och den har nu vunnit laga kraft.

Enligt planen får man på den aktuella tomten bygga ett daghem som är maximalt 1 600 kvadratmeter stort. Tomten har tillgång till kommunalteknik, och bildningskansliets personal har bedömt att den är lämplig för ett daghem.

Det nya daghemmet ska enligt tidigare beslut omfatta Sandbo daghem (inklusive avdelningen Myrorna) samt Lövkulla gruppfamiljedaghem och gruppfamiljedaghemmet Nalle.

– Det blir ganska stort, konstaterar Björklöf och tillägger att staden lätt kommer att fylla alla platser.

Fullmäktiga ska godkänna

I investeringsbudgeten för åren 2017-2019 finns inskrivet ett nytt daghem i Karis och för år 2017 finns ett anslag på 100 000 euro för planeringen av bygget.

För själva uppförandet finns ett investeringsanslag på över tre miljoner euro inskrivet för år 2018.

– Vi hoppas kunna börja bygga i början på nästa år, säger Björklöf som berättar att fullmäktige ännu ska godkänna anslaget.

Den uppskattade byggnadstiden är ett år.