Pränt, print och på nätet

Mediebeteenden förändras men tidningens kärnuppdrag är i dag i huvudsak detsamma som för 140 år sedan. Västis ska bevaka, granska och analysera skeenden och händelser i regionen.

Jubelpräntare står det på ett gult diplom som jag för en tid sedan hittade i mitt barndomshem. Det var daterat 7.10.1981. På Västra Nylands 100-årsdag hölls en utställning i biblioteket och där fick a...