Praktiken i arbetslivet är guld värd

Jenny Forsbäck ger de merkantila studierna högt betyg. Nu siktar hon på att studera vidare. Bild: Niclas Erlin

Unga betonar vikten av kontakt med yrkeslivet redan under studietiden. Axxell visar upp goda siffror när det gäller sysselsättning av utexaminerade.

Arbetspraktiken är väldigt viktig för att de studerande ska få en fot in i arbetslivet. Det säger Oskar Mattsson som i fredags utexaminerades från Axxell med en snickarexamen.

Inlärning i arbete, som praktikdelen av studierna heter, får väldigt gott betyg av honom.

– Det absolut bästa som skolan ger, säger han om praktikperioderna.

De ger inte endast kontakter, utan också en behövlig insyn i olika arbetssätt och hur yrkeslivet fungerar.

– Under praktiken lär man sig andra saker än man lär sig i skolan, säger Oskar Mattsson som nu lämnar tre år av studier bakom sig.

Han tycker att skolan ger behövlig hjälp för att hitta lämpliga praktikplatser. Hur inlärningen förverkligas och vad den möjligen leder till beror sedan till stor del på de studerandes egen attityd, konstaterar han.

Lärarna hjälper

Jenny Forsbäck som också studerat i tre års tid utexamineras som merkonom i juni. Också hon beskriver praktiken som den bästa biten av studiehelheten.

– Praktikplatserna har också gjort det lättare att få sommarjobb, säger hon och berättar att hon i samband med studierna praktiserat på tre olika ställen.

Jenny Forsbäck tycker att lärarna bemödar sig om att stöda de unga och hjälpa dem att hitta in i yrkeslivet.

Hon uppskattar också den uppmuntran hon fick inför FM-tävlingarna i yrkesskicklighet som hon deltagit i och där hon slutligen placerade sig som trea i sin kategori.

– Lärarna peppade en. Utan det stödet skulle jag inte ha vågat gå med.

Siktar på vidare studier

Jenny Forsbäck jobbar nu på Gigantti i Ekenäs, som drivs av hennes föräldrar. För hösten siktar hon på att börja studera till tradenom i Novia i Åbo.

– Jag vill ha en högre utbildning, säger hon och berättar att prepkurs och inträdesförhör väntar.

Oskar Mattsson arbetar i en byggfirma, ett jobb han hittade via sociala medier. I januari 2018 rycker han in i armén och ska jobba fram till dess.

Merparten har jobb

I fredags utexaminerade Axxell totalt 49 ungdomsstuderande. Det skedde enligt skolans nya principer att hålla dimission efter varje period.

De flesta av de nyutexaminerade fyllde i en avslutande utvärdering, och den visar att över 80 procent har ett arbete att gå till efter studierna.

De flesta uppgav att de fått sitt jobb tack vare praktiken under studierna och nästan 90 procent av dem som har arbete har ett jobb som motsvarar studierna.

Vill satsa mer på kontakterna

Siffrorna måste upplevas som goda, men Lena Johansson som är rektor för Axxell ser ingen orsak för skolan att börja vila på lagrarna.

– Jag tror att vi kan bli aktivare, säger hon och nämner som exempel att skolan ännu oftare borde föra samman studerande och potentiella arbetsgivare.

Praktiken som nu omfattar 30 av grundexamens totalt 180 poäng värdesätter Lena Johansson väldigt högt, men hon konstaterar att skolan ännu bättre borde kolla att alla platser faktiskt motsvarar de krav som ställs i läroplanen.

Hon berättar att skolan lägger om studiehandledningen. Mer vikt kommer att läggas vid samarbetet och kontakterna med arbetslivet.

Många fortsätter

Kjell Forsman som är koordinator för vägledning och rekrytering i Axxell berättar att i runda tal 25–30 procent av de utexaminerade ungdomarna fortsätter studera mer eller mindre direkt efter sin yrkesexamen.

Axxell utexaminerar ungefär 300 personer per år från ungdomsutbildningarna och i fjol fortsatte drygt 90 studera vidare.

Därtill finns det personer som fortsätter studera på andra stadiet, till exempel frisörer som kompletterar sin utbildning genom att läsa ekonomi.

Nästan 40 procent av den kull som fick sin examen i fredags uppger sig ha planer på att fortsätta studera vid en yrkeshögskola eller vid ett universitet.

I fredags utexaminerade Axxell 49 personer inom följande branscher och yrken: Husbyggare, kock, snickare, landsbygdsföretagare, djurskötare, frisör, merkonom, fastighetsskötare, datanom, hästskötare, skogsarbetare/skogsserviceproducent, sjöfart, fordonsmekaniker och hemvårdare.

83 procent har ett arbete att gå till efter examen och 88 procent av dem har ett jobb som motsvarar studierna.

De flesta uppger att de fått jobb via kontakter eller via den praktik som hör till studierna.

39 procent uppger sig ha planer på att fortsätta studera vid en yrkeshögskola eller ett universitet.

Mer läsning