Posten sparar på servicen

Bild: Timo Jaakonaho

Posten sparar kostnader, men kundservicen blir sämre.

Den här veckan får de boende i en del postnummerområden i Raseborg och Lojo ta ställning till var deras postlådor ska placeras. Posten vill göra utdelningen i småhusområden smidigare och därför ska postlådorna placeras i grupper och inte längre stå vid tomtgränserna. Förändringen berör omkring 70 000 hushåll i hela landet.

I Västnyland inleddes omplaceringen i fjol i Hangö. Då uppfattades Posten som en okänslig aktör som bara såg till sina egna intressen. Också informationsgången var bristfällig och ibland motstridig.

På den lokala Posten tror man att förändringen inte väcker lika kraftiga reaktioner i Ekenäs, bland annat för att många lådor redan finns vid vägrenarna. Posten talar om finjusteringar.

Möjligen finns det också en viss resignation med i bilden. Postkunderna har vant sig vid försämringar.

En representant för Posten ger en åskådlig beskrivning av processen: först fick alla posten hem till dörren, så började man ställa postlådorna vid tomtrårna, och nu grupperas lådorna. Processen tar knappast slut här.

Det talas redan om att ha postboxar i höghusen i stället för att dela ut posten till dörren. Posten vill också minska utdelningsfrekvensen från dagens fem vardagar i veckan till tre dagar.

Samtidigt har Posten nu kört i gång gräsklippningsservicen som man informerade om tidigare i vår. Posten har också berättat att man planerar att bygga ut andra tjänster som kan kombineras med brevbärarrundorna, som till exempel matleveranser till seniorer. Då konkurrerar statsföretaget i en nisch där många små tjänsteföretag försöker hitta sin lönsamhet.

Koncernchefen Heikki Malinen är tydlig: Posten ska bli ett logistik- och tjänsteföretag, brev och tidningar får mindre utrymme. Posten ska bli ett attraktivt investeringsobjekt när företaget någon gång i framtiden listas på börsen.

John-Erik Jansén Ledarskribent