Posten prioriterar julkorten – en förlängd strejk kan försena övrig post till sent i januari

Bild: Pressbild/Posten

Konsumenternas möjligheter att få ersättning för eventuella ekonomiska förluster som en följd av strejken är små.

På måndagen började Post- och logistikunionen (PAU) en två veckor lång strejk vid Posten. På söndagen varslade fackförbundet att strejken kan förlängas i två veckor till.

– Orsaken är att vi måste meddela om en eventuell strejk minst två veckor i förväg, alltså senast i går före midnatt, säger PAU:s ordförande Heidi Nieminen.

Hon hoppas ändå att man ska komma till en lösning redan under de första strejkveckorna.

– Vi hoppas förstås på ett avtal så att arbetet kan fortsätta som normalt. Men det finns ingen garanti, så vi var tvungna att varsla om en förlängning.

Julkort i röda kuvert

Julhandeln börjar komma i gång och Postens näthandelsleveranser är en stor del av verksamheten. Jarmo Ainasoja, direktör vid Posten med ansvar för undantagssituationer, säger att Posten kommer att göra allt för att klapparna kommer fram före jul.

– Paketen kan bli flera dagar försenade, så det är bättre att beställa julklapparna förr än senare. Beställningar som görs på Black Friday (29.11) borde fortfarande hinna bra, säger Ainasoja.

Julkorten har större chans att hinna i tid om man använder postens röda kuvert. De röda kuverten finns bland annat i postens affärer.

– Nu är det speciellt viktigt att kolla att adressen är rätt.

Kan dröja till januari

Övrig post prioriteras däremot ner, vilket kan leda till betydande förseningar. Enligt Ainasoja kan det hända att post som skickas under strejken kommer fram först i januari.

– Om strejken förlängs med två veckor till kan det hända att en del post delas ut först i slutet av januari.

Skillnaderna mellan olika områden kan ändå vara väldigt stora. Enligt Ainasoja är det ändå för tidigt att säga vilka områden som drabbas värst, eftersom det beror på hur många av personalen som deltar i strejken på vilka platser.

– Vi publicerar uppdateringar om situationen två gånger om dagen på vår webbplats, så där kan konsumenterna följa med situationen noggrannare, säger Ainasoja.

Ansvar för försenade räkningar

Det kan skapa en del problem för konsumenterna om post som skickas i november levereras först i slutet av januari. Exempelvis bolag som använder pappersfakturor måste ändå beakta möjliga förseningar, enligt Jukka Kaakkola, ledande sakkunnig vid Konkurrens- och konsumentverket.

– I praktiken är den som fakturerar tvungen att vara flexibel om konsumenten inte har haft någon möjlighet att betala räkningen inom utsatt tid, säger Kaakkola.

Möjligheterna att få ersättning för eventuella ekonomiska förluster på grund av strejken är ändå små.

– Enligt postlagen är Posten i princip ersättningsskyldig, men samtidigt hävs skyldigheten om det finns oöverstigliga hinder vid postutdelningen. Det är oklart om konsumenten i slutändan kan få någon ersättning.

När det gäller ersättningskrav eller om en försenad räkning går till indrivning så uppmanar Kaakkola personer att ta kontakt med Konsumentrådgivningen.

Morgonutdelningen av tidningar.

Kundserviceplatserna (postkontoren, paketautomaterna och frimärkesförsäljningen).

En del av paketleveranserna (Vissa paket kan försenas flera dagar).

Lagertjänsterna.

Frakttjänsterna (inga betydande förseningar).

Tjänster som berör hälsa och säkerhet (bland annat livsmedels-, medicin-, eller sjukhusförsändelser)

Källa: Posten.

Brev.

Tidsskrifter.

Reklam.

Poststyrning som görs med pappersblankett (till exempel adressändring).

Källa: Posten