Ponvia bygger fiskvägarna i Svartån

Det blir Ponvia som planerar fiskvägarna i Svartån. Företaget ska också fungera som projektledare för byggprojektet.

Tekniska nämnden i Raseborg har beslutat godkänna företaget Ponvias anbud på huvudplanerings- och konstruktionsplaneringsuppgifterna för två tekniska kraftverksvägar i betong, det vill säga fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs.

Huvudplaneraren fungerar också som projektledare för byggprojektet. Byggprojektet Svartåns fiskvägar verkställs som en del av Europeiska unionens Life IP-projekt.

Pristaket är 147 000 euro utan moms. Fiskvägarna ska planeras och byggas under perioden 2017-2019.

Mer läsning