Politiksnack på antikdagarna i Billnäs

Västnylands första speakers' corner ordnades i dag 8 juli i Billnäs i samband med antikdagarna. De flesta av Raseborgs partier hade en representant på plats för att diskutera lokalpolitik tillsammans med åskådare.

Billnäs speakers' corner ordnades av Pro Billnäs för att engagera den lokala befolkningen i politiken. Axel Rappe var med och ordnade jippot som låg intill antikmarknaden i Billnäs.

– Politikerna träffar inte alltid folket och speakers' corner var en rolig idé för att skapa en mötesplats mellan dem och Billnäsborna. Därför kläcktes idén om Billnäs speakers' corner, säger han.

Speakers' corner påminner om den gamla traditionen Politiska hörnet. Tenalabon Börje Broberg fungerade som speaker på dagens jippo.

– Jag har inga förhandsåsikter och kan vara neutral vad beträffar Billnäsfrågor, säger han.

Flera partier representerade

Politiker från Svenska folkpartiet, Socialdemokraterna, Det kommunistiska partiet och Vänsterförbundet höll tal. Brobergs uppgift som speaker var sedan att ställa tilläggsfrågor och ge pratturen vidare.

– Vem som helst fick prata om de så ville – ordet var fritt, säger han.

En av politikerna som höll tal var Harry Yltävä från Vänsterförbundet. Han kontaktades av arrangörerna och blev tillbedd att delta.

– Det är klart att jag ställer upp på viktiga evenemang som det här. Det är bra att det ordnas, säger han.

Något som Yltävä lyfte fram var social- och hälsovården i Raseborg. Förövrigt diskuterades en eventuell gång- och cykelled mellan Karis-Billnäs-Åminnefors, planutkastet Billnäs II och skolfrågor.

– Vi måste lyssna på invånarna för att Raseborgs stad ska kunna utvecklas, säger Yltävä.

Avslappad feeling

Jippot handlade inte bara om politik. Johan Mångård från Finlands kommunistiska parti och Tuula Huuhtanen från Socialdemokraterna bjöd på sång och musik.

– Tanken var att det skulle vara ett avslappnat och roligt jippo, säger Axel Rappe.

Åskådarna var inte många, men Axel Rappe och Börje Broberg tror att det berodde på att evenemanget ordnades för första gången och att platsen låg en bit bort från antikmarknaden.

– När något ordnas för första gången får man improvisera, säger Broberg.

De hoppas ändå att liknande jippon kan ordnas i framtiden. Enligt Rappe är det viktigaste att kunna prata öppet om politik och frågor som berör närmiljön.

– Det hade varit roligt om det blev en tradition som skulle locka ännu fler politiker och åskådare. Men det var hursomhelst ett roligt experiment, säger Axel Rappe.