Politikernas nej till utlokalisering har slarvats bort – husen ska ändå skötas av utomstående i framtiden

Tjugo fastigheter. Sjundeå kommun har tjugo hus att ta hand om, totalarealen är 22 000 kvadratmeter. Sjundeå svenska skola är en av fastigheterna. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Utlokalisering av fastighetsskötseln behandlas på nytt på grund av ett formellt fel. Tekniska nämnden avvisade förslaget i februari men det beslutet har försvunnit från föredragningslistan.

På måndag ska kommunstyrelsen besluta om att inleda arbetet med att utlokalisera skötseln av kommunala fastigheter. I praktiken innebär det att kommunstyrelsen ska ge grönt ljus för att fastighetsskötseln i framtiden sköts av externa aktörer som köpt tjänst i stället för att ha egna anställda.

Frågan har behandlats i kommunen redan en gång under våren. Vid sitt möte i februari beslutade tekniska nämnden att inte inleda utlokaliseringen förrän situationen med alla kommunala fastigheter har klarnat.

Vid behandlingen av ärendet uppstod ändå ett formellt fel, och frågan måste tas upp på nytt. Men i den nya behandlingen i tekniska nämnden finns inte beslutshistorian med, utan ärendet dokumenteras som om den tidigare behandlingen inte funnits.

– Det låter märkligt, hela historiken ska finnas med i protokollen. Det kan handla om ett mänskligt misstag. Sannolikt blir det en teknisk korrigering i listan, säger Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio.

Husen kräver specialister

Vid en ny behandling i tekniska nämnden gick nämnden in för helt motsatt linje jämfört med senast – beslutet blev att föreslå utlokalisering. Rabbe Dahlqvist (SFP), ordförande för tekniska nämnden, förklarar nämndens förändrade ståndpunkt med nya uppgifter.

– Det har framkommit ny information. Fastighetsskötsel är så annorlunda i dag än tidigare. Dagens fastigheter har så pass komplicerad teknik att det inte längre fungerar med en gårdskarl som sköter huset och håller koll på ungarna i skolan, utan det krävs specialister. Det måste vi köpa, säger han.

Det är framför allt fastighetsteknik som elektronik, ventilation, datateknik, uppvärmning, vatten och avlopp som i allt högre grad kräver specialkunskaper. Denna specialkunskap kan kommunen inte uppnå med de två fastighetsskötare som nu är anställda. För att underhållet ska fungera ostört dygnet runt också i framtiden skulle man behöva fyra anställda. I egen regi skulle det kosta 227 000 euro om året att sköta fastigheterna, medan det skulle kosta kring 90 000 euro att köpa tjänsten utifrån.

Nu har ärendet framskridit till kommunstyrelsen, och målet är att kommunen utlokaliserar fastighetsskötseln vid årsskiftet. Styrelsen behandlar ärendet på måndag.

Mer läsning