"Politikernas arvoden borde höjas"

Arvodena för politikerna i Hangö släpar efter och borde höjas. Det kom gamla stadsstyrelsen fram till på sitt sista möte innan en ny styrelse tar vid i juni. Ärendet diskuterades som ett extra ärende på mötet i måndags.

Jouko Kavander, som ger över stadsstyrelseklubban och i stället blir fullmäktigeordförande, säger att arvodena inte höjts på nio år, trots att kommunens löner ständigt indexhöjs.

– Vi vill jämföra med arvodena i andra kommuner i Västnyland och sedan kan saken diskuteras vidare i höst.

Stadsstyrelsemötet tog upp frågan redan nu för att saken ska kunna beredas och diskuteras av fullmäktige i höst.

Mer läsning