Politikerna vill utreda om kommunen kan byta mark i stället för att flytta rör – remitterade ärende om luktolägenhet

Tekniska nämnden i Sjundeå godkände inte tekniska direktörens förslag att flytta en avloppsledning som korsar två tomter.

Nämnden valde att remittera ärendet för ny beredning. Beslutsfattarna önskar att kommunen utreder möjligheten att byta markområden med de markägare som berörs av den felaktiga avloppsdragningen. Den kommunala avloppsledningen korsar två privatägda fastigheter. Kommunen äger angränsande markområden, så därför vill nämnden att man kollar om det kunder gå att byta markområden så att ledningen löper över kommunal mark.

Avloppsledningen saknar servitut. Orsaken är att ledningen har dragits innan Sunnanvikplanen gjordes upp. Då området byggdes ut blev röret på privat mark.

Mer läsning