Politiker vill inte skära i stöd - ökade utgifterna i Kyrkslätts budget med 300 000 euro

Fullmäktigegrupperna i Kyrkslätt förhandlade under veckoslutet om nästa års budget. Politikerna vill inte slopa stödet för anhörigvård, Kyrkslättstillägget till hemvårdsstöd eller försöket med gratis dagvård.

Stödet för anhörigvård rör man enligt förhandlingarna inte nästa år. Det fortgår som förut i Kyrkslätt. I kommundirektörens förslag skulle man skurit stödet till den minimigräns som finns skrivet i lagen.

Också Kyrkslätt-tillägget till barnens hemvårdsstöd fortsätter delvis. Från och med nästa höst betalas stödet endast åt barn under två år men summan är fortsättningsvis 150 euro i månaden. Stödet för barn under tre år upphör på hösten.

Försöket med gratis dagvård för 5-åringar får fortsättning ännu efter hösten om ett år. Villkoret är att staten höjer ersättningsandelen till 40 procent såsom regeringen har lovat. Försöket med gratis småbarnspedagogik inleddes i Kyrkslätt så sent som i höstas. Enligt budgetförslaget skulle försöket avslutas nästan helt i sin linda.

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml.) som ledde budgetförhandlingarna säger att fullmäktigegrupperna har lämnat in vissa invändningar till förhandlingsresultatet, vilket betyder att man ännu inte kan tala om en bindande budgetöverenskommelse.

Resultatet av förhandlingarna är att driftskostnaderna ökar med drygt 300 000 euro nästa år jämfört med kommundirektörens förslag. När man räknar med skattehöjningen på 0,25 procentenheter som hämtar in ungefär två miljoner euro i skatter, framflyttandet av några projekt och förslaget att vissa tjänster tillsätts först om ett år, får man en slutsumma för budgeten som är lite på plus, menar Haapaniemi.

Kommunstyrelsen behandlar kommundirektörens budgetförslag nästa måndag och fullmäktige beslutar om nästa års budget 15.12.

Mer läsning