Politiker vill ha mer insyn i skolbygge

Bild: Arkitektbyrå Q4

Projektet att utvidga och renovera Kyrkfjärdens skola ska upphandlas på nytt. Tekniska nämnden ändrade beredningens förslag för att kommunen ska ha mer att säga till om i planeringen.

I början av året gick Kyrkfjärdens skolas renoveringsprojekt i stå då för få entreprenörer anmälde sitt intresse för ett så kallat förhandlingsförfarande. Nu föreslår tekniska nämnden att projektet upphandlas på nytt som ett slags mellanting mellan totalansvarsentreprenad och totalentreprenad. I en totalansvarsentreprenad ansvarar den entreprenör som väljs för både planering och byggande. I en traditionell totalentreprenad är det beställaren som står för planeringen medan entreprenören sköter byggandet.

Tjänstemännen hade föreslagit att projektet slutförs som totalansvarsentreprenad men Kaj Karlstedt (SFP) gav ett motförslag, som gick ut på att kommunen ansvarar för arkitektplaneringen, och överlåter ansvaret för den tekniska planeringen och byggandet till entreprenören.

– Om vi skulle gå in för en totalansvarsentreprenad så är det väldigt lite vi kan påverka efter att avtalet har skrivits under. Jag tycker att det är bra om kommunen får vara med och besluta längre under planeringens gång, säger han.

– Nu när vi själva ska sköta arkitektplaneringen kan vi ha det ganska klart hur vi vill ha det med tanke på rumsindelning och byggnadskropparna, innan vi ger över till entreprenaden.

Dessutom kan det hända att ett projekt med mindre planering också lockar fler mindre byggentreprenörer som inte klarar av en totalansvarsentreprenad.

Kaj Karlstedts ändringsförslag godkändes med rösterna 8–1.

Den förnyade projektplanen ska behandlas i tekniska nämnden innan kommunstyrelsen fattar ett slutligt beslut om upphandlingen.

Mer läsning