Politiker tar till opassande språk med tjänstemän – nu reder Raseborg ut problemen

Klimatet undersöks. Cirka 40 av stadens tjänstemän som deltar i något politiskt organs sammanträden fick svara på en enkät i höstas. Bild: Lina Enlund

Raseborg tar tag i problem som finns mellan politiker och tjänstemän. Det är främst frågan om osakligt språkbruk och kommunikationsproblem.

En del tjänstemän i Raseborg är nervösa och känner oro över hur deras beredning ska tas emot av en nämnd. Det framkommer i en enkät som stadsstyrelsen beställde i höstas. Med enkäten försöker man kart...