Politiker, ta klar ställning till huvudlöst projekt!

Det är starkt önskvärt att den offentliga debatten om sjövillor vid Barckens udde fortsätter, gärna med orkanstyrka.

Det gör ont i en tidigare ledamot av stadsfullmäktige att bevittna stadens hjälplöshet inför oblyga och grundlösa krav. Det är som om staden skulle fösas mot slaktbänken mot en egen, solid vilja.

Staden har ingen förpliktelse att ens utreda villkor och alternativ för ett tiotal flytande palats, som förstör stadens profil sedan flera hundra år. Säg helt enkelt nej till ett av de fräckaste grynderförslag som har drabbat Ekenäs. Lärde man sig inget av det havererade Port 19-projektet? Har ingen politiker eller journalist gått in i projektets detaljer eller konsekvenserna av att detta unika Barckens område skulle drabbas av en skövling av den enastående kulturmiljön eller de fysiska olägenheterna av trafik, sophantering och boendetrivsel?

Nu måste partier och enskilda kandidater inför kommunalvalet ta en klar ställning inför det huvudlösa projektet! Tillskyndarna har ju fegt nog inte offentligt ens vågat presentera sin föreslagna rovdrift.

Ralf Friberg ambassadör emeritus, ledamot av fullmäktige 2004-2016, Ekenäs