Politiker stöder vårdbilar

Enligt grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen är det viktigt att se hela sparpaketet som en helhet. Vårdbilarna är ett komplement till vissa stängningar i glesbygden. Grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten och grundtrygghetsnämndens viceordförande Jaana Tasanko berättar att nämnden var enig i att inte minska läkarmottagningen i Karis. Bild: Sarah Groop

Politikerna i grundtrygghetsnämnden var enhälligt emot tjänstemännens förslag att stänga läkarmottagningen i Karis och Pojo. Samtidigt föreslår man försök med vårdbilar för den service som stänger på glesbygden.

I torsdags tog grundtryggetsnämnden ställning till de sparåtgärder tjänstemännen lagt fram.

– Det känns bra att vårdbilarna är kvar i förslaget. Det som oroar mig mest är att vi inte lyckades hitta en lösning för att förlänga öppethållningstiderna på stationerna. Det är många invånare som frågar efter det. Med den bemanning vi har idag är det inte möjligt, men med tanke på kostnaderna med specialsjukvård så skulle det vara bra, säger grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.

Nämnden gick inte med på förslaget att minska på läkarmottagningarna i Karis och Pojo utan föreslår att de fortsätter som förr.

– Jag var imponerad hur alla steg upp emot att minska läkarmottagningen i Karis oberoende parti. Det har en större moralisk betydelse. En flytt skulle innebära att man inte kan fortsätta med läkarmottagning i den utsträckning man har nu i Karis, säger grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten (SFP).

Tjänstemännens förslag var att mottagningen i Pojo upphör och att funktionerna där överförs till Karis. Men i och med även tandläkare och annan vårdservice skulle flytta så skulle utrymmena i Karis inte räcka till. Läkarmottagningen i Karis skulle minska öppettiderna från fem till två dagar i veckan.

– Förslaget skulle vara bra ur yrkets synpunkt, men i praktiken skulle man alltid vara tvungen att åka till Ekenäs då man ska till läkaren.

– Pojo kom på köpet. Där har vi en äldre synnerligen rutinerad läkare som visar hur mycket yrkeskunskap betyder för läkarmottagningar. Mottagningen i Pojo är effektiv, men bygger mycket på honom, säger von Smitten.

Då Pojo läkarmottagningen finns kvar innebär det en läkare mindre som kan skola yngre läkare.

– Jag har hela tiden varit för att man stänger i Pojo, men det finns ett starkt politiskt tryck från Pojo, säger von Smitten.

Fakta

Sparförslag inom vården för Raseborg 2020

Genom att stänga Bromarfhemmet och omvandla Tunahemmet till serviceboende sparas 920 000 euro.

Skulle man gått inför alternativet tjänstemännen tagit fram skulle staden spara 365 000 euro per år eller 273 000 om man exkluderar interna hyror.

I det är inräknat att vårdbilen (eller bilarna) skulle kosta 60 000 euro om året i fem års tid.

Eftersom hälsostationen i Pojo och läkarmottagningen i Pojo och Karis föreslås fortsätta som förr sparas inte lika mycket.

Bromarfhemmet stänger

Nämnden var enhälligt för att stänga äldreboendet Bromarfhemmet.

– Att stänga hemmet har diskuterats långt före Raseborg 2020 därför kom inga större känsloyttringar, säger grundtrygghetsnämndens viceordförande Jaana Tasanko (SDP).

Jeanette Pajunen hade innan mötet i torsdags fått en skrivelse av invånare i Bromarv som vill rädda Bromarfhemmet. Förslaget var att äldreboendet omvandlas till en vårdenhet med serviceboende för åtta klienter, mottagning för öppenvård, daghemsverksamhet, vård i hemmet och hemsjukvård. Taken är att man då kunde minska personalstyrkan som ger stora besparingar.

– De kom med bra förslag, men kalkylerna stämmer inte.

Enligt Paajunen går det inte att minska kostnaderna i servicehem genom att minska platserna. Hon tar som exempel Lyan som hade åtta platser och bemanning på sju personer.

– Där måste vi ta in extra personal för sju personer räckte inte. Nu har man tänkt klara det med två färre i Bromarfhemmet.

Man har inte heller beaktat kostnader för att installera duschar och toaletter i hemmet.

Positiv till mobila vårdenheter

Hela sparförslaget går hårt åt glesbygden. Vårdverksamheten i Tenala, Bromarv, Svartå och Österby upphör och Tunahemmet i Snappertuna omvandlas från institution till servicehem.

Tjänstemännens idé med vårdbilar som ersätter vårdservicen som faller bort var nämnden förtjust i. Därför föreslås att man gör försök med vårdbil till stadsstyrelsen.

– Om man karikerar det hela är det sådana tjänster som det känns dumt att köra långa vägar till hälsocentralen för att få som skulle finnas i vårdbussarna. Det handlar om vaccineringar, rådgivning och liknande, säger von Smitten.

Vårdbilen innebär en tilläggskostnad och i och med att hälsostationen i Pojo blir kvar så sparas inte lika mycket pengar. Pajunen har inte hunnit räkna på hur mycket som slutligen sparas i och med att förslaget modifierades i torsdagskväll.

– Åtminstone hålls den stora besparingen att stänga Bromarfhemmet och ändra Tunahemmet till servicehem kvar. Där sparas en miljon, men med nya tillägg så minskar besparingen med mellan 300 000 och 500 000 euro.

Pajunen kommer att diskutera förslaget med personalen och räkna kostnaderna tills stadsstyrelsen ska ta ställning till förslaget.

Man måste också ta ställning till hur stora vårdbilarna eller vårdbilen ska vara. I en större vårdbil kan också tandläkare rymmas. En stor och en liten anser Pajunen skulle vara mest flexibelt.

– Att vårdbilen kan besöka skolgårdar är en av fördelarna eftersom det innebär mindre transport för skolbarnen, säger Pajunen.

– Personligen tycker jag att i och med att Pojo hålls intakt så kanske man kan tänka sig börja med en vårdbil, säger Tasanko.

Fortfarande ett förslag

Pajunen påminner om att det är viktigt att se hela förslaget i sin helhet. Det modifierade förslaget grundtrygghetsnämnden ger vidare till stadsstyrelsen ser hon både positiva och negativa sidor med.

– Jag är oroad över tilläggskostnaderna. Var sparar vi in de? Det är bra att stadsstyrelsen och slutligen fullmäktige beslutar om sparpaketen i ett forum eftersom det är så stora paket och det är omöjligt för oss tjänstemän att ta allt i beaktande.

Karl von Smitten påminner att saker kan ändra innan det slutgiltiga beslutet fattas.

– Från högsta håll finns ett hårt tryck för förslaget att läkarmottagningen i Pojo stängs och minskar i Karis. Det som talar för förslaget är att det är det som social- och hälsovårdsreformen vill för oss. Från det ser jag bara hotbilder. Man centraliserar och tröstar byborna med vårdbila, säger von Smitten.

Enligt Pajunen har uppgiften från stadsstyrelsen varit tydlig. De ska hitta lösningar som ger stora inbesparingar.

– Det har varit ett tungt jobb, men också roligt. Hela personalen har varit med och engagerats och därifrån har förslaget på vårdbilar kommit.