Politiker ryter till om vården i Hangö

Bild: Mostphotos

Fallet med den dementa kvinnan som avled efter bristfällig vård upprör politikerna i Hangö. Tragedin väcker frågor om systemfel, ekonomi och ledarskap.

– Det är horribelt!

Eero Koli (obunden) skräder inte på orden.

– Jag vill se grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajanders och äldreomsorgschef Leena Hyttis avskedsansökan på stadsstyrelsens bord.

Skulle det verkligen hjälpa att bra byta ut ledningen inom äldrevården?

– Absolut. Så här får det inte gå till. Om det går så här, så är det fel på ledningen, säger Koli bestämt.

Koli menar vidare att personalen inom äldrevården i dag är alldeles för belastad med administrativa uppgifter.

– Det finns ju ingen tid i dag för personalen att sköta sitt egentliga jobb, att vårda äldre. Det finns två grupper vars behov man inte får pruta på, och det är barn och äldre.

Han tycker också att ledningen är för fjärmad från verkligheten ute på fältet, och att för mycket tid går till uppgifter som inte ger staden någon direkt nytta.

– Det är Hangö stad som betalar lön åt de ledande tjänstemännen, då skall inte tiden gå åt till att sitta i alla världens arbetsgrupper.

Inte sopa under mattan

SDP:s Mari Hedback, som sitter i grundtrygghetsnämnden, säger att hon blev chockad över nyheten:

– När min man visade mig tidningen trodde jag först inte att det var sant. Hur är det möjligt att det kan ske i dagens Finland?

Hedback säger att fallet också väckte tankar hon henne som nyinvald i kommunalpolitiken.

– På grundtrygghetsnämnden senaste möte jobbade vi just med budgetfrågor, och hur vi kan minska kostnaderna.

Hon säger att hon i varje fall anser att det här fallet inte får sopas under mattan som ett fall i mängden.

– Det är vår skyldighet att se till att vi kan upprätthålla en människovärdig vård.

Man borde meddela vidare

Tony Särs från Sannfinländarna, säger att han visserligen inte är så insatt i hemvårdens rutiner, men att han har en bild av att resurserna minskat.

– Det verkar som om det inte finns tid för något annat än det allra mest grundläggande. Tidigare lagade hemvårdarna mat hos klienterna och hade samtidigt tid att växla några ord med dem.

Han undrar också varför ingen slagit larm om det var så att den äldre inte fått tillräckligt med mat och dryck på en tid.

Han påpekar vidare att ett problem i dag är att alla vill ha service, men ingen vill betala skatt.

– Och tyvärr är det nog också så, att så länge du är frisk och produktiv har du ett större värde, än om du blir sjuk och inte längre kan ta hand om dig själv.

Lättare former av boende behövs

Samlingspartiets Pirkko Heinänen jobbar inom vården, som föreståndare på det effektiverade serviceboendet Källan, som drivs av vårdbolaget Attendo.

– Jag har aldrig jobbat inom vård i hemmet, så jag kan inte uttala mig om deras rutiner, eller om var det kan ha gått snett. Men spontant önskar jag att personalen ges arbetsro och att man inte anklagar folk innan staden har sin utredning klar. Vissa inlägg på sociala medier har varit verkligt osakliga.

Menar du att man inte får lyfta fram sådana här fall i offentligen?

– Nej, det är klart att man skall diskutera vården, men inte så att man dömer någon på förhand utan tillräcklig information.

Det som väckt tankar hos Heinänen är frågan om hur länge folk skall bo hemma.

– Det här fallet visar att det kan finnas ett behov av lättare mellanformer av äldreboende.

Som det är nu, är kraven för att man skall få en plats på effektiverat serviceboende rätt stränga.

Heinänen ser det som en av politikernas viktigaste uppgift att göra de äldre invånarnas röst hörd, inför vårdreformen.

Är det dags att sätta stopp för ytterligare nedskärningar?

– Ja, det tycker jag. Det finns inte mycket mer utrymme att spara inom vård och omsorg.

Fallgropar i systemet

Också SFP:s Barbro Wikberg, vice ordförande i grundtrygghetsnämnden, är bekymrad.

– Nu känner jag inte till detaljerna i det här fallet, men det låter ju förfärligt.

Hon tar upp frågan om i vilket skede en person längre kan bo hemma, vem som kan avgöra det och vem som i sista hand ansvarar för besluten och när en person inte längre är tillförlitlig.

– Det verkar ju som om det funnits en fallgrop i systemet, som inte skall få finnas.

Hon kan inte ge något övre tak för vad vården av äldre får kosta, men vill inte heller skriva under att man i Hangö inte skulle satsa på äldreomsorgen.

– Vi har nog varit väldigt flexibla inom hemvården, men det verkar som systemet och kommunikationen brustit.

Se till strukturen

Marko Niemi, (FKP), vill gå ännu djupare än att se till hemvårdens system.

– Det här är otroligt tragiskt, och jag deltar i sorgen för de anhöriga. Men det visar också att vi på allvar måste diskutera vården ur ett strukturellt perspektiv.

Niemi vill att man i Hangö tar avstånd till regeringen Sipiläs privatiseringsiver och att man protesterar mot beslut som naggar ramarna för välfärden i kanterna.

Han hoppas också att marknadskrafterna inte utnyttjar det här fallet som ett exempel på brister inom den kommunala vården för att främja egna intressen.

– En värdig vård är en mänsklig grundläggande rättighet, där ekonomisk vinning inte får vara en drivfjäder.

Funderar över vad som sker

Birgitta Gran (VF), som också jobbar som social- och patientombudsman, säger att hon grubblat över fallet hela dagen.

– Det är ingen hemlighet att jag i egenskap av politiker är emot privatisering och nedskärningar inom vården och den sociala sektorn. Främst funderar jag väl över vad vi politiker kan göra för att det inte skall gå så här.

Gran tycker att människor ibland blir tvungna att bo kvar hemma längre än de egentligen klarar av. Personer utan ett nätverk omkring sig blir speciellt sårbara.

– Den här trenden inom den finländska äldreomsorgen handlar ju också främst om ekonomi och att det skall bli billigare för det offentliga, säger hon.

Närstående Maarit Junnola besöker sin före detta svärmor i Hangö och hittar den dementa kvinnan nedkissad, hungrig och törstig i sin säng.

Den äldre har ett avtal med Hangö stad för vård i hemmet. Anteckningar i vårddagboken är dock bristfälliga. Bland annat saknas de från samma dag och innehåller fel namn på klienten. Ur dem framgår också att kvinnan inte ätit och druckit på en tid, "endast en Omar-karamell."

Junnola blir chockad över tecken på vanvård och kopplar in myndigheter.

En vecka efter besöket får hon bud om att den äldre avlidit i sviterna av undernäring.

Fallet anmäls till Valvira och polisen.

Ansvariga inom äldreomsorgen vid Hangö stad hänvisar till sin tystnadsplikt men lovar utreda fallet.