Sjundeås nästa miljoninvestering fördöms av SFP-politiker

Stefan Svanfeldt (SFP) är kritisk till den stora ekonomiska börda som en ny hälsovårdscentral innebär för kommunen. Bild: Mira Strandberg

Stefan Svanfeldt (SFP) är starkt kritisk till de nuvarande planerna på en ny hälsovårdscentral i Sjundeå. Han anser att den nuvarande kalkylen på fjorton miljoner euro är en för stor risk för kommunen. Andra politiker håller med men ser inga alternativ. – Vi måste ha fungerande service nära invånarna, säger flera av dem.

– De senaste ekonomiska beräkningarna baserar sig på helt oacceptabla ekonomiska risker. Det finns inga garantier för att det nya social- och hälsovårdsområdet hyr lokalerna under hela lånetiden, det...