Politiker ifrågasätter hallstängning, föreningar i chock

Ifrågasätter. Lokalpolitiker vill att bollhallen undersöks noggrannare innan slutligt beslut om rivning fattas. Bild: Mira Strandberg

Lokalpolitiker i Sjundeå är inte helt övertygade av den undersökning som ett konsultföretag gjort av Sjundeå bollhall. De vill att hallen undersöks noggrannare.

– Vi vill att kommunen utreder vidare om vi ändå med små medel kunde förlänga användningstiden för hallen med några år, tills det nya skolcentret är byggt, säger Rabbe Dahlqvist (SFP).SFP:s fullmäktig...