Polisens kontroll visade: yrkeschaufförer slarvar mer än förr

Tung gasfot. Bland tung trafik tycks bland annat överhastigheten ha ökat, trots att skillnaderna från den förra övervakningsperioden inte är stora. Bild: VN-arkiv/Mats Engblom

Allt fler kör för fort, bryter mot körtider och slarvar med färdskrivaren. Det visade polisens intensifierade övervakning av den tunga trafiken under förra veckan.

Jämfört med tidigare övervakningsperioder var det i år fler lastbilschaufförer som körde för fort, gjorde sig skyldiga till färdskrivaröverträdelser, fick tillsägelse om sin säkerhetsutrustning och anmärkning om fel i dokument.

Ökningen är ändå inte jättestor jämfört med tidigare övervakningstillfällen. En positiv förändring är att fordonen i år var i bättre skick än tidigare, så polisen gav färre tillsägelser om detta i år än vid senaste övervakning.

231 av de förare som granskades bröt mot kör- och vilotiderna. Polisen kunde även konstatera 59 färdskridaröverträdelser. Fem färder blev avbrutna på grund av tillståndet. 71 av överträdelserna noterades.

Förare använde sig också av olika distraktioner under körningen, till exempel mobiltelefoner. 53 av de noterade fallen fick följder. Dessa har dock minskat till en fjärdedel sedan senaste övervakningstillfället.

Ytterligare ett tiotal tillsägelser och påföljande följder gavs för säkrandet av släp och för bristfälliga dokument.

Allt som allt granskades 1 668 tunga fordon under veckan, av dessa var 321 i utländskt register. Utöver det granskades också fem bussar.

Mer läsning