Polisen vill försnabba sin kommunikation

Polisen ska bli allt mer aktiv på Twitter. Bild: Catariina Salo/SPT

En riksomfattande operativ kommunikationsgrupp har bildats inom polisen. Den ska stöda alla polisenheter med informationen utåt när något oväntat händer.

Polisen har runt en miljon utryckningar per år. När de är synliga i gatubilden väcker de frågor och påverkar trygghetskänslan bland allmänheten. Polisen strävar efter att tillgodose mediernas och allmänhetens informationsbehov bättre än tidigare.

– Vi vill förbättra servicen speciellt utanför tjänstetid. I situationer som utgör en fara för liv och hälsa strävar man efter att upprätta kommunikationen omedelbart när något överraskande händer, vilken tid på dygnet det än sker, säger kommunikationschef Marko Luotonen på Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Polisen strävar efter att informera omedelbart när något överraskande händer. Informationsbehovet är som störst speciellt under de första timmarna efter en händelse. Kommunikationsgruppen har också som uppgift att korrigera oriktiga uppgifter och rykten så långt det är möjligt enligt lag.

Kommunikationen vid störningar sker som regel via polisinrättningarnas officiella Twitter-konton. Twitter-kontona är öppna för allmänheten. Twitter ger möjligheten att inleda kommunikationen genast när något händer, även om det inte finns mycket uppgifter. Uppgifterna kan sedan kompletteras vartefter situationen utvecklas.

En operativ kommunikationsgrupp har verkat i Helsingfors i cirka ett och ett halvt år. Verksamheten utökas i ett riksomfattande pilotprojekt inledningsvis under ett år.

– Den operativa polisverksamheten i en föränderlig verksamhetsmiljö förutsätter ett aktivt ledarskap, att man skapar en situationsbild och kommunicerar i realtid, framhåller överkommissarie Jussi Huhtela på Helsingfors polisinrättning.

Polisenheternas officiella Twitter-konton:

Alla polisens meddelanden @PoliisiTiedote

Polisinrättningen i Helsingfors @HelsinkiPoliisi

Polisinrättningen i Tavastland @Hameenpoliisi

Polisinrättningen i Östra Finland @PoliisiIS

Polisinrättningen i Östra Nyland @IUPoliisi

Polisinrättningen i Sydöstra Finland @poliisi_kaakko

Centralkriminalpolisen @krp_poliisi

Polisinrättningen i Lappland @LapinPoliisi

Polisinrättningen i Sydvästra Finland @L_S_poliisi

Polisinrättningen i Västra Nyland @LUpoliisi

Polisinrättningen i Uleåborg @oulunpoliisi

Polisinrättningen i Österbotten @pohpolost

Polisstyrelsen @SuomenPoliisi

Polisinrättningen i Inre Finland @SiSuPoliisi

Mer läsning