Polisen ser till att oskyddade trafikanter är säkra

Polisen intensivövervakar trafiken i morgon. Bild: VN-arkiv

På torsdag intensivövervakar polisen de oskyddade trafikanternas säkerhet i trafiken.

På onsdagen meddelar polisen i ett pressmeddelande att de oskyddade trafikanternas säkerhet i trafiken övervakas ordentligt i morgon. Övervakningen av trafikbeteendet riktas mot förare av motordrivna fordon, fotgängare, cyklister och förare av lätta elfordon. Under torsdagen kommer polisen även att ingripa om parkering eller stannande försvårar och äventyrar färden för de oskyddade trafikanterna.

Polisen lägger också fokus på hur trafikljusen iakttas och på cyklister samt förare av lätta elfordon som kör på trottoarer. Polisen håller också koll på att alla trafikantgrupper följer väjningsreglerna som gäller på skyddsvägar och i korsningar. I det senare fallet fokuserar polisen framför allt på motordrivan fordon.

– Målet är att öka trafiksäkerheten särskilt på övergångsställen och cykelöverfarterna. Sålunda kommer polisen på övervakningsdagen även ingripa i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters färd, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen i pressmeddelandet.

Enligt Kallio kommer polisen främst gripa in i fall där ett fordon olagligt har stannats eller parkerats på en trottoar, ett övergångsställe, olika cykelvägar eller på en sträcka fem meter före ett övergångsställe. Parkeringsövervakningen sker i samarbete med den kommunala parkeringsövervakningen.

Polisen skriver också den statistik från Statistikcentralen som polisen känner till visar att drygt 560 cyklister och cirka 300 fotgängare samt mopedförare skadades i vägtrafiken förra året.

– Det är dock allt skäl att notera att alla cyklistolyckor, särskilt så kallade singelolyckor i vilka andra inte är inblandade, inte kommer till polisens kännedom och därför inte heller kommer med i den officiella statistiken. Det betyder alltså att antalet skadade är högre än den officiella statistiken, säger Heikki Kallio.