Polisen: Narkotika nästan lika vanlig orsak till fylleri i trafiken som alkohol

Polisens statistik tyder på att allt färre kör påverkade av alkohol, medan de som kör påverkade av narkotika eller läkemedel blir fler. Bild: VN/SPT-arkiv

Antalet fall av fylleri i trafiken som orsakas av alkohol minskar medan narkotika- och läkemedelsrelaterade fall blir vanligare.

År 2020 noterade polisen 12 032 fall där blodprover innehöll narkotikapreparat eller läkemedel som gör att polisen klassar fallet som fylleri i trafiken. Undersökningarna av blodproverna gjordes vid F...