Polisen kontrollerade skicket på långtradare – fann brister

Polisen kontrollerade den tunga trafiken i Raseborg med en razzia tillsammans med besiktningsmännen i torsdags. Polisen fann en hel del värt att uppmärksamma.

Med hjälp av bromsdynamometern upptäcktes flera brister i bromsar och draganordningar. Två fordonskombinationer tvingades avbryta sin färd. Man fann också flera fall av manipulerade färdskrivare.

Ett fordon fördes till importören för vidare undersökning och en chaufför fick körkortet indraget.

Det förekom också en del brister i surrningen av last.

Förseelser uppdagades både bland inhemska och utländska åkare.